kop

Lid van de Tweede Kamer bezoekt BBB op Bonaire

 

Op Bonaire werd BanBoneiruBek (BBB) door Wassila Hachchi, woordvoerder Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer voor D’66  bezocht. De voorzitter van BBB, mevrouw Celia Fernandes Pedra vertelde over de missie van de stichting in het algemeen, maar had als focus de landskinderen ofwel de toekomst van Bonaire. De landskinderen die na hun studie HBO of WO terug willen naar Bonaire ook de kans krijgen om terug te gaan.

De gesprekken die BBB in 2010 heeft gehad met de commissie NAAZ van de Tweede Kamer zijn tot op heden niet echt serieus genomen. Ook de brief die toendertijd naar de staatssecretaris mevrouw Ank Bijleveld-Schouten is in een simple e-mail respectloos afgehandeld.

Aan Wassila Hachchi is deze vraag nogmaals gesteld in de hoop dat de Tweede Kamer daar iets mee wil doen. Als de Nederlandse Regering weer gaat zeggen dat de eilanden corrupt zijn, geen goed Bestuur hebben, geen kwaliteit leveren, niet de kennis hebben, dan zullen we de passieve opstelling ofwel niet actieve opstelling herhalen. Ja, misschien zijn er andere belangen bij de Tweede Kamer die wij als Bonaireaan niet mogen weten.

Bron: Redactie BBB

                           -----------------------------------

 

Wassila Hachchi, woordvoerder Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer voor D’66 vindt dat de politiek in Nederland wel wat serieuzer om mag gaan met de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. “We hebben bewust gekozen voor een structuur van openbaar lichaam voor Bonaire, Saba en St. Eustatius en autonomie voor Curaçao en St. Maarten.”

Het Tweede Kamerlid bezocht deze week op eigen gelegenheid Aruba, Curaçao en Bonaire en hoopt de andere eilanden nog voor het tweede reces in oktober te bezoeken. Hachchi vindt het belangrijk om een beeld te krijgen van de eilanden buiten de officiële bezoeken om: “Ik kan me tijdens deze reis oriënteren op zaken die ik van belang vind, zoals onderwijs en duurzame energie.”

Vertrouwen
De problemen en uitdagingen van de eilanden worden volgens het Tweede Kamerlid per ministerie bekeken. “Alles valt onder vakministers met ieder een eigen verantwoordelijkheid. Deze mensen hebben al overvolle agenda’s, dus de eilanden kosten voor ieder afzonderlijk extra energie en tijd”, aldus Hachchi.

Ook de reactie van PVV en SP om niet naar Curaçao te komen in oktober wanneer de overige fractievoorzitters wel komen, ondersteunt haar idee dat een deel van de politiek in Nederland de eilanden in het koninkrijk niet serieus neemt. “Het bouwen aan onderling vertrouwen binnen het koninkrijk is onze grootste uitdaging na de staatkundige veranderingen. Als je dan wegblijft, neem je de ander niet serieus.”

 

Rol
Ze erkent dat de rol van een Tweede Kamerlid anders is voor de drie eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba dan voor de autonome landen St. Maarten en Curaçao. “Als volksvertegenwoordiger heb je directe taak om de bijzondere gemeenten te vertegenwoordigen. In de relatie tot de autonome landen ligt het accent meer op luisteren en meedenken. Bij te staan als dat gevraagd wordt.”

Hachchi stelde sinds haar aanstelling als Kamerlid drie keer kamervragen over de overzeese eilanden. Tweemaal waren de BES-eilanden onderwerp van haar vragen, eenmaal de Isla op Curaçao. “Ik ben nog aan het zoeken naar mijn rol als volkvertegenwoordiger, maar het is van groot belang dat we oog hebben voor hoe wetgeving in de praktijk op de kleine eilanden uitpakt.” De politica doelt in dit geval onder meer op de belastingwetgeving van de drie BES-eilanden, waarover ze vragen heeft gesteld in de Tweede Kamer.

 

Aandacht
Volgens het Tweede Kamerlid hebben bijzondere gemeenten bijzondere aandacht nodig. “De kritiek dat Nederland selectief is in dat wat ze introduceert op de drie eilanden wijst ze van de hand: “Dat is te simpel. Wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld abortus en het homohuwelijk schept geen verplichtingen, maar maakt juist gebruik van het idee dat je ruimte biedt aan je medemens: “Je respecteert de ander en biedt ruimte. Het homohuwelijk is niet verplicht”, aldus Hachchi

  

Bron RNW