kop

19 SEI projecten in 2010

USONA is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die donoren beschikbaar stellen aan Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor ontwikkelingsprojecten.

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat het om projecten die passen binnen de vier reguliere programma’s: Institutionele Versterking en Bestuurskracht, Onderwijs en Jongeren, Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 2 en Sociaal Economisch Initiatief. Jaarlijks stelt Nederland hiervoor een bepaald bedrag beschikbaar.

 

In het jaar 2010 zijn er in totaal 111 projecten goedgekeurd door Usona, voor Bonaire zijn dat er 19. Bonaire heeft 17% gescoord.

De projecteigenaren zijn aangesteld door het Bestuurscollege en de dienstdoende afdeling SASO,DEZA,DROB of andere afdelingen zijn hiermee belast om het project tot een succes te maken.

 

Als de projecten vorig jaar zijn goedgekeurd dan zal de Bonaireaanse bevolking nu toch zeker iets moeten merken van deze investeringen.

Laten we de lijst even doorlopen. klik hier.