kop

Kennis instituut NICIS presenteert jaarverslag 2010

Bestuur Nicis Institute is het kennisinstituut van, voor en door de steden in Nederland. Wij bieden u informatie over grootstedelijke vraagstukken. Om aan te sluiten op de stedelijke praktijk zijn de werkzaamheden van Nicis Institute rond de volgende thema's gegroepeerd:

  • Bestuur 
  • Economie & Innovatie
  • Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • Veiligheid
  • Welzijn & Integratie
  • Wonen


De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Nicis Institute aangewezen als Maatschappelijk Topinstituut voor de steden.

 

 

Missie

De missie van Nicis Institute is om wetenschappelijke kennis te verbinden met steden, departementen en andere partijen om op een innovatieve manier de economische en sociale kracht van steden en stedelijke regio's te vergroten.

 

Ambitie

De ambitie van Nicis Institute is om in 2015 een toonaangevend nationaal en Europees instituut voor stedelijke vraagstukken te zijn. Een instituut met vier kernactiviteiten:

  • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek voor steden.
  • Het verspreiden van voor de steden relevante onderzoeksresultaten en praktijkinzichten.
  • Het opleiden van professionals als onderdeel van het leerconcept van Nicis Institute.
  • Het op maat adviseren van marktpartijen.

Organisatie

Nicis Institute is opgebouwd uit vier delen:

Nicis Onderzoek | Onderzoek -  fundamenteel en toegepast onderzoek

 Nicis Kenniscentrum | Verspreiding - accountmanagement en disseminatie

Nicis Academy | Opleiding - opleiding en advies

Nicis Trends & Monitoring | Advies - beleidsevaluatie, analyse en trends

 

 

 

Nicis Institute is gevestigd op de 7e etage van het NWO-gebouw, Laan van NOI 300 te Den Haag. De organisatie telt ruim 55 medewerkers.

Jaarbericht: activiteiten en resultaten Nicis Institute

Nicis Institute doet jaarlijks verslag over haar activiteiten en resultaten. De jaarberichten 2010 kunt u hier downloaden.