kop

Kamer vragen over BanBoneiruBek

Schriftelijke vragen van het lid Hachchi (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken over capaciteitsopbouw op de BES-eilanden

 

5-10-2011

 

 

Vraag 1.

Deelt u de mening dat lokale capaciteitsopbouw op de BES-eilanden van wezenlijk belang is voor een duurzame toekomst van de BES-eilanden? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 2.

Wat is uw reactie op de voorgestelde plannen van de stichting Ban Boneiru Bèk om Caribische Nederlanders die in Nederland hebben gestudeerd te stimuleren terug te gaan naar de eilanden? 1)

 

Vraag 3.

Welke concrete mogelijkheden en obstakels ziet u anders dan betreffende de suggesties van Ban Boneiru Bèk om Caribische Nederlanders te stimuleren terug te gaan naar de BES-eilanden?

 

Vraag 4.

Kunnen eventuele remigratie stimulerende maatregelen gefinancierd worden van uit het huidige voor de BES-eilanden beschikbare budget?

 

 

 

1) http://www.banboneirubek.com/