kop

Inflatie Caribisch Nederland opnieuw gestegen

De inflatie in Caribisch Nederland ging in het tweede kwartaal van 2014 flink omhoog, net als in het eerste kwartaal. Na een periode van extreem hoge inflatie in 2011 begonnen de prijzen op de eilanden vanaf 2012 minder hard te stijgen. In de eerste helft van dit jaar trekt de inflatie weer aan.

Op Bonaire lagen de prijzen in het tweede kwartaal gemiddeld 2,2 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2013. Op Sint-Eustatius was dat 2,9 procent en op Saba 2,0 procent. Op zowel Bonaire als Sint Eustatius waren het vooral de prijzen van voedingsmiddelen die de inflatie verhoogden. Op Saba nam de inflatie vooral toe door hogere prijzen in de horeca.

Inflatie Caribisch Nederland

Voedingsmiddelen verhogen inflatie op Bonaire

Van de drie eilanden is de inflatie op Bonaire in het tweede kwartaal van 2014 het meest gestegen. Deze liep op naar 2,2 procent, terwijl in het eerste kwartaal consumenten nog 1,3 procent duurder uit waren dan een jaar eerder. Veel voedingsmiddelen zijn flink duurder geworden en dat is de belangrijkste oorzaak van de hogere inflatie. Kleding en schoeisel, vervoer en verzendkosten hadden ook een verhogend effect op de inflatie. Elektriciteit werd goedkoper en drukte de inflatie.

Inflatie op Sint-Eustatius het hoogst

Op Sint-Eustatius steeg de inflatie naar 2,9 procent en is daarmee de hoogste van Caribisch Nederland. In het eerste kwartaal van 2014 was de inflatie nog 2,5 procent. Net als op Bonaire werd de inflatie op Sint- Eustatius verhoogd door duurdere voedingsmiddelen, vooral brood. Duurdere benzine en vliegtickets droegen ook bij aan de toename van de inflatie. De prijsontwikkeling van elektriciteit had een verlagend effect op de inflatie van Sint Eustatius.

Inflatie Saba stijgt door hogere prijzen in de horeca

De inflatie op Saba steeg van 1,4 procent in het eerste kwartaal naar 2,0 procent in het tweede kwartaal. De inflatie op Saba nam vooral toe door hogere prijzen in de horeca. Duurdere toiletartikelen waren medebepalend voor de inflatietoename. Ook op Saba werd elektriciteit iets goedkoper en drukte de inflatie.

Bron CBS