kop

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba 10.500 mensen in loondienst

In 2013 hadden 10.500 mensen in Caribisch Nederland een baan als werknemer. In totaal bezette deze werknemers gedurende het jaar ruim 9.000 banen. Het overgrote deel hiervan, namelijk 7.500 banen, bevond zich op het eiland Bonaire.


In het onderzoek heeft het CBS voor de vergelijkbaarheid alle banen die korter dan één jaar waren bezet door dezelfde werknemer, omgerekend naar een heel jaar. Als twee werknemers dezelfde baan ieder voor een half jaar hebben bezet, telt deze baan op jaarbasis mee als één baan, oftewel één arbeidsplaats. Dit geldt zowel voor voltijdbanen als voor deeltijdbanen. Over het hele jaar gemeten is het aantal werknemers daarmee hoger dan het aantal banen. Het onderzoek van het CBS beperkt zich tot banen van werknemers; banen van zelfstandigen zijn niet geteld.

Op Bonaire leverden de meeste voltijd- plus deeltijdbanen een bruto jaarloon op tussen de 10 en 20 duizend dollar; de op één na grootste groep voltijd- plus deeltijdbanen leverde een bruto jaarloon op tussen de 20 en 30 duizend dollar. De beschikbare databronnen maken het voor het CBS niet mogelijk een onderscheid te maken naar gewerkte uren per baan. 

Redactie: 10 tot 20 duizend dollar is ongeveer 650 euro tot 1300 euro per maand (referentie: minimumloon in Europees Nederland is € 1.495,20 per maand voor 23 jaar en ouder)

Het bruto jaarloon van vrouwelijke werknemers op Bonaire ligt gemiddeld 13 procent lager dan dat van mannelijke. Het aantal banen van vrouwelijke werknemers ligt daarentegen 7 procent hoger dan dat van mannelijke werknemers. In Europees Nederland werken relatief minder vrouwen dan mannen als werknemer. Bovendien verdient de groep vrouwelijke werknemers in Europees Nederland gemiddeld ruim 40 procent minder dan mannelijke werknemers. (Redactie: Andere cijfers gevonden nl 18,5%)

De sector Overheid is de grootste werkgever op Bonaire (17 procent van het totaal aantal banen). Andere belangrijke sectoren voor de werkgelegenheid op Bonaire zijn Handel (12 procent), Horeca (11 procent), Zakelijke dienstverlening (10 procent), Gezondheids- en welzijnszorg (9 procent) en Cultuur, recreatie, overige diensten (8 procent). (Redactie: totaal niet dichtbij 100% maar 67%)

Voor Sint Eustatius en Saba zijn dezelfde gegevens beschikbaar als voor Bonaire. In dit bericht zijn ze niet uitgewerkt omdat de aantallen kleiner zijn. U kunt de gegevens echter wel zelf selecteren uit onze CBS-database Statline. (Redactie: moeilijk te vinden)

Bron RCN