kop

Inflatie Caribisch Nederland gedaald in vierde kwartaal 2014

De inflatie op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland is gedaald. Op Bonaire daalde de inflatie in het vierde kwartaal van 2014 van 1,5 naar0,9 procent. Deze daling is vooral het gevolg van goedkopere benzine en de prijsontwikkeling van kleding. Op Sint-Eustatius daalde de inflatie nog sterker van 3,4 procent in het derde kwartaal naar 1,6 procent. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de prijsdaling van elektriciteit en door de prijsontwikkeling van vliegtickets. Op Saba daalde de inflatie van 2,6 naar 2,1 procent. Hier kwam de daling vooral door de prijsontwikkeling van voeding. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

 

 

 

Lagere inflatie op Bonaire

De inflatie op Bonaire is in het vierde kwartaal flink gedaald naar 0,9 procent. In het derde kwartaal bedroeg de inflatie nog 1,5 procent. De daling kwam vooral door de prijsontwikkeling van kleding en benzine. Kleding was duurder dan een jaar eerder, maar de stijging op jaarbasis was in het derde kwartaal veel groter, waardoor de inflatie in het vierde kwartaal lager uitpakt. Prijzen van autobrandstoffen zijn in het vierde kwartaal fors gedaald.

Inflatie op Sint-Eustatius sterk gedaald

Op Sint-Eustatius is de inflatie sterk gedaald van 3,4 naar 1,6 procent. Dat is de laagste inflatie voor dit eiland sinds het CBS hierover publiceert. De daling is vooral het gevolg van de prijsontwikkeling van vliegtickets. In het vierde kwartaal van 2013 waren vliegtickets met 13 procent in prijs gestegen en nu zijn de prijzen gelijk gebleven; het sterk verhogende effect van de stijging in 2013 is nu uitgewerkt. De forse prijsdaling van autobrandstoffen drukte de inflatie behoorlijk en ook elektriciteit is goedkoper geworden.

Inflatie Saba ook omlaag

Op Saba daalde de inflatie van 2,6 procent in het derde kwartaal naar 2,1 procent in het vierde kwartaal. De belangrijkste oorzaak van deze daling was dat voedingsmiddelen minder in prijs zijn gestegen dan in het derde kwartaal. Gemiddeld waren voedingsmiddelen 2,8 procentduurder dan een jaar eerder, maar in het derde kwartaal was de stijging op jaarbasis een stuk groter. De kosten voor woningonderhoud hadden een verhogend effect op de inflatie van Saba.

Inflatie 2014 lager op Bonaire, maar hoger op Sint-Eustatius en Saba

Op Bonaire was de inflatie over heel 2014 met 1,5 procent iets lager dan de 1,7 procent in 2013. De jaarinflatie kwam vooral lager uit door de prijsontwikkeling van elektriciteit en autobrandstoffen. In 2013 was elektriciteit fors in prijs gestegen en in 2014 zijn de prijzen weer gedaald ten opzichte van 2013. Hetzelfde gold in mindere mate voor autobrandstoffen. Voedingsmiddelen hadden een verhogend effect op de inflatie in 2014.

Op Sint-Eustatius is de gemiddelde inflatie in 2014 uitgekomen op 2,6 procent. Dat is hoger dan de 2,3 procent in 2013. Voedingsmiddelen zijn in 2014 aanzienlijk in prijs gestegen en verhoogden de jaarinflatie. In 2013 was drinkwater beduidend goedkoper geworden op Sint-Eustatius, maar in 2014 bleef de prijs gelijk en daarmee was het verlagend effect van vorig jaar uitgewerkt.

Op Saba is de jaarinflatie net als op Sint-Eustatius gestegen. In 2014 bedroeg de gemiddelde inflatie hier 2,0 procent en in 2013 was dat1,2 procent. Ook op Saba verhoogden duurdere voedingsmiddelen de inflatie. De inflatie nam ook toe doordat elektriciteitsprijzen in 2013 aanzienlijk waren gedaald en in 2014 juist zijn gestegen.

Voorlopige cijfers

De cijfers over het vierde kwartaal van 2014 en de jaarcijfers over 2014 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2015.

Bron: StatLine: Caribisch Nederland

Gerelateerde links:

Dit artikel is ook in het Papiamento beschikbaar.