kop

Onvrede Bonaire slaat over naar de Tweede Kamer

De aanklacht van Bonaireanen die het bezoek begin deze maand van een delegatie van Eer­ste en Tweede Kamerle­den hebben aangegrepen om hun onvrede over de prestaties van het Rijk te uiten, blijkt niet tegen dovemans oren te zijn ge­richt.

Tweede Kamerlid Roe­lof van Laar (PvdA) benut­te het eerste vragenuurtje na het reces om forse kritiek te uiten op de prio­riteiten die (zijn eigen) mi­nister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en diens collega-bewindslie­den sinds 10-10-‘10 stellen om de achterstanden in het voorzieningenniveau weg te werken.

Van Laar wees er op dat er door het Rijk veel is geïnvesteerd in zaken - zoals de huisvesting van de be­lastingdienst, de brandweer en zelfs gevan­genen - waar de bevolking zelf geen profijt van heeft terwijl aan de echte noden van burgers alleen maar toenemen. De PvdA'er wierp zijn partijgenoot ook voor de voeten dat Bo­naireanen administratief als buitenlanders worden behandeld.

Plasterk had er weinig tegenin te brengen, anders dan te beloven zich de kri­tiek aan te trekken en die ook aan de andere ministers en diensten over tebrengen. Bijna 4,5 jaar (!) na 10-10-‘10 is er een meerjarenplan voor Bo­naire, Sint Eustatius en Saba in de maak. Maar dat zal er, als het aan de mi­nister ligt, niet toe leiden dat het voorzieningenni­veau op de eilanden op Eu­ropees Nederlands wordt gebracht.

Lees verder