kop

Het gerecht doet uitspraak over de verdere ontwikkeling Karel's Beach Bar

HET GERECHT ERKENT BELANG VAN GOEDE WETGEVING INZAKE HET NATUURBEHEER VAN BONAIRE NATIONAAL MARINE PARK

Aanpassingen gemaakt in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire ten behoeve van commerciële ontwikkelingen in het beschermde Bonaire Onderwaterpark zijn in strijd met de wet-, regelgeving en het natuurbeleid van het eiland

Juli 21, 2015, Bonaire - Zes weken geleden heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) zich gebogen over de bezwaren tegen de lokale overheid gericht op het openstellen van het Bonaire Nationaal Marine Park voor commerciële ontwikkeling met mogelijk onherstelbare gevolgen voor het onderwaterpark. Gisterochtend hebben de eisers STCB en STINAPA het vonnis ontvangen van het Gerecht in Eerste Aanleg van BES.

1.     Het Gerecht vernietigt het besluit tot wijziging van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROB) voor zover dit betrekking heeft op alle daarin opgenomen (plan)onderdelen in en nabij de wateren van Bonaire. Deze aanpassingen zijn onvoldoende onderzocht op de ecologische gevolgen voor het marine park en de ruimtelijke gevolgen in het centrumgebied.  Omdat nergens uit blijkt wat de gevolgen van het aanleggen van pieren of steigers kunnen zijn en omdat zo’n onderzoek wel wettelijk voorgeschreven is bij aanpassingen van het ROB, vernietigt de rechter het wijzigingsbesluit.  Het onderzoek dat het OLB heeft laten doen is in ieder geval veel te beperkt geweest. Het OLB krijgt vervolgens een jaar de tijd om alsnog grondig op de bezwaren van STCB en STINAPA te reageren.   

2.     Het Gerecht verklaart het verzoek om de 34 palen bij Karel’s Beach Bar te verwijderen overbodig omdat de palen op dit moment geen schade aanrichten aan het onderwaterpark. Het heeft geen zin om de palen te verwijderen totdat  er een definitief besluit is genomen betreffende de ontwikkelingen van de pier.

3.     Het Gerecht vernietigt de afgegeven natuur vergunning voor de ontwikkeling van de pier naast Karel’s Beach Bar. De rechter doet dit omdat na de vernietiging van de wijzigingen in het ROB deze vergunning niet meer zondermeer kan worden verleend. 

     STCB en STINAPA zijn verheugd met deze uitspraak aangezien de vernietiging van het bestemmingsplan en het vernietigen van de natuur vergunning voor verdere ontwikkeling van Karel’s Beach Bar een belangrijke voorwaarde zijn voor het waarborgen van het Bonaire Nationaal Marine Park maar ook het belang van goed bestuur van de lokale overheid. De eisers STCB en STINAPA zijn vertegenwoordigd door Berend Haagen, associate advocaat bij NautaDutilh. De gedaagde, het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), werd vertegenwoordigd door HBN Law.