kop

Diversiteitsindex van BZK

 

De Diversiteitsindex is een internetinstrument van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is bereikbaar via de volgende link: http://www.diversiteitsindex.databank.nl/. Dit instrument stelt werkgevers in staat de samenstelling van hun personeelsbestand te vergelijken met het gemiddelde in Nederland, in hun regio of in de eigen en aanverwante sectoren. Het gaat hierbij om diversiteit naar geslacht, etniciteit en leeftijd. Het doel van de diversiteitsindex is om werkgevers te bewegen tot een diverse samenstelling van het personeelsbestand. 

Eerder heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) in opdracht van het ministerie van BZK gegevens geleverd over het jaar 2005 en 2008. In dit rapport vindt u gegevens over het jaar 2009.

 

Enkele punten om te vergelijken:

  1. Op het aantal inwoners in Nederland van 16.000.000 zijn er 7.806.700 banen ingevuld door 53% mannen en 47% vrouwen
  2. Bij de overheid worden 1.040.600 banen door 49% mannen en 51% vrouwen ingevuld.
  3. De gesubsidieerde sector (gezondheidszorg en welzijn) heeft 1.323.500 banen met de verhouding 23% mannen en 77% vrouwen
  4. De particulieren sector heeft 5.442.600 banen ingevuld met 61% mannen en 39% vrouwen

 

Als we het plaatje van Nederland op Bonaire neerleggen, dan kunnen we zeggen:

  1. Het aantal inwoners op Bonaire is 16.000 (dus 1 duizendste van Nederland) Zijn er 7.800 banen?
  2. Heeft de overheid (RCN en Openbaar Lichaam Bonaire) ook 1.040 banen ter beschikking?
  3. Heeft de gesubsidieerde sector ook 1.323 banen?
  4. Heeft de particulieren sector 5.442 banen?

 

In Nederland worden de banen door 80% autochtonen, 20% allochtonen ingevuld.

Op Bonaire zullen dan 80% autochtonen (Bonaireanen) een baan moeten krijgen en 20% allochtonen (Europese Nederlanders en Niet Nederlanders)


In het rapport kunnen we nog meer vinden, leeftijd, opleiding ed.

Maar waar het rapport voor dient is dat er naar gestreefd moet worden om op Bonaire, maar ook op de andere eilanden Statia en Saba, dezelfde verhoudingen in de sectoren te krijgen.

Een onderzoek op Bonaire zal door het CBS zeker op z’n plaats zijn.

volledig rapport is hier te downloaden.