kop

CBS:Toerisme Caribisch Nederland in 2020 hard geraakt door coronapandemie

 

 

 

Het toerisme in Caribisch Nederland is in 2020 hard geraakt door de maatregelen en vliegbeperkingen ten gevolge van de coronapandemie. Het aantal bezoekers dat afgelopen jaar naar Sint-Eustatius en Saba vloog, lag 69 procent en 67 procent lager dan in 2019. Op Bonaire kwamen 58 procent minder bezoekers met het vliegtuig aan. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De eerste twee maanden van 2020 vlogen er nog bezoekers naar de eilanden van Caribisch Nederland. Op 14 maart 2020 werden de luchtruimen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba gesloten voor inkomende passagiers uit Europa en andere hoog-risico-landen.

58 procent minder bezoekers op Bonaire 

In 2020 kwamen 66 duizend bezoekers naar het eiland, tegen bijna end in 2019, een afname van 58 procent. In januari en februari groeide het aantal bezoekers nog met 6,7 procent ten opzichte van 2019. Na invoering van de coronamaatregelen half maart kwam het toerisme nagenoeg tot stilstand. In juli en augustus was er nog wel een opleving door een versoepeling van de maatregelen, maar de aantallen bezoekers bleven ver onder die van 2019. In december kwamen nog weer wat meer bezoekers naar Bonaire.

De daling van het aantal bezoekers dat Bonaire aandeed was in het tweede kwartaal van 2020 het grootst: 97 procent minder bezoekers ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019. Eenzelfde afname was volgens de UNWTO te zien voor het Caribische gebied als geheel. In het derde en vierde kwartaal van 2020 daalde het aantal bezoekers op Bonaire minder hard (respectievelijk 59,7 procent en 67,9 procent) dan voor het Caribische gebied als geheel (respectievelijk 80,6 procent en 73,7 procent).

Vooral minder Amerikanen naar Bonaire

De bezoekers die in 2020 naar Bonaire kwamen waren voornamelijk Nederlanders uit Europa (zo’n 43 procent) en bezoekers uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten (ongeveer 23 procent). Ook Amerikanen vormden een aanzienlijk deel van de bezoekers (circa 16 procent). Vanwege de vliegbeperkingen daalde vooral het aandeel Amerikanen ten opzichte van 2019 (9 procentpunt).  

Slecht jaar voor cruisetoerisme op Bonaire

Ook voor het cruisetoerisme was 2020 een erg slecht jaar. In januari en februari groeide het aantal cruisepassagiers naar Bonaire nog met zo’n 22 procent ten opzichte van dezelfde maanden in 2019. Nadat de coronamaatregelen half maart ingingen stopte het cruiseverkeer, om in de rest van 2020 niet meer op gang te komen. Het aantal cruisepassagiers dat Bonaire aandeed lag voor heel 2020 daardoor circa 62 procent lager dan het jaar ervoor. In de zomermaanden komen altijd minder cruiseschepen naar Bonaire vanwege het orkaanseizoen.

69 procent minder bezoekers op Sint-Eustatius

Sint-Eustatius had in januari en februari nog vergelijkbare aantallen bezoekers als in 2019. In maart daalde het aantal bezoekers. Daarna kwam het aantal bezoekers niet boven de 200 per maand uit. Over het gehele jaar genomen waren er 69 procent minder bezoekers die per vliegtuig kwamen: van 10,5 duizend in 2019 naar 3,3 duizend in 2020. Ook op Sint-Eustatius was de daling van het aantal bezoekers het grootst in het tweede kwartaal (96 procent), maar ook in het derde en vierde kwartaal lag het aantal bezoekers veel lager dan in 2019 (respectievelijk 81 procent en 80 procent lager).

Sint-Eustatius werd in 2020 voornamelijk bezocht door mensen uit Sint-Maarten, Aruba of Curaçao (zo’n 31 procent) en door Nederlanders uit Europa (ongeveer 22 procent). Amerikanen en Dominicanen waren goed voor 10 en 7 procent van alle bezoekers. Deze percentages zijn vergelijkbaar met 2019. De terugloop van het aantal bezoekers heeft alle nationaliteiten evenredig getroffen. 

67 procent minder bezoekers op Saba

In januari en februari 2020 kwam nog een met 2019 vergelijkbaar aantal bezoekers naar het eiland. Na de coronamaatregelen kwam het toerisme tot stilstand. Van juni tot en met november kwam het aantal bezoekers niet boven de 100 per maand uit. In december kwamen er zo’n 200 bezoekers. Voor het hele jaar betekende dat een afname van het aantal bezoekers dat per vliegtuig kwam met 67 procent. Net als bij de andere eilanden van Caribisch Nederland was op Saba de daling van het aantal bezoekers dat per vliegtuig kwam het grootst in het tweede kwartaal (94 procent), maar ook in het derde en vierde kwartaal lag het aantal bezoekers flink lager dan in dezelfde perioden in 2019 (respectievelijk 86 procent en 87 procent lager).

De meeste bezoekers die naar Saba kwamen waren Amerikanen (ongeveer 27 procent), gevolgd door mensen uit Sint-Maarten, Aruba of Curaçao (circa 21 procent) en Europees Nederland (zo’n 19 procent). Verder kwamen er ook relatief veel bezoekers uit Canada (circa 7 procent). Vergeleken met 2019 kwamen er in 2020 vooral minder Nederlanders uit Europa naar Saba.

Bronnen

Lees meer over

  1. caribisch nederland
  2. toeristen
  3. vliegverkeer
  4. toerisme

Reeksen

  1. Caribisch Nederland