kop

CBS: Handelstekorten Caribisch Nederland lager door afname invoerwaarde in 2020

 

 

 

Binnen Caribisch Nederland zijn in 2020 de handelstekorten voor goederen van alle eilanden afgenomen ten opzichte van 2019. Sint Eustatius kende de sterkste daling, gevolgd door Bonaire en Saba. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De eilanden van Caribisch Nederland hebben structurele handelstekorten. Dat betekent dat er meer goederen worden ingevoerd dan uitgevoerd. In vergelijking met Europees Nederland wordt er in Caribisch Nederland relatief weinig geproduceerd. De eilanden hebben de meeste inkomsten uit diensten (voor toerisme). Dit artikel bespreekt echter de goederenhandel.

Bonaire: eerste afname handelstekort in zes jaar

Het handelstekort van Bonaire was 236 miljoen dollar in 2020. De waarde lag 2 procent onder het niveau van 2019. Het is voor het eerst in zes jaar dat het handelstekort van het eiland is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Bonaire voerde in 2020 voor 244 miljoen dollar aan goederen in. De uitvoer bedroeg 8 miljoen dollar. Zowel de invoerwaarde (-4 procent) als de uitvoerwaarde (-33 procent) waren lager dan in 2019. De afname aan de invoerkant kwam voor rekening van machines en vervoermaterieel. Aan de uitvoerkant werd er vooral minder aan grondstoffen geëxporteerd.

Sint Eustatius: voor derde jaar op rij lagere importwaarde

In drie jaar tijd is het handelstekort van Sint Eustatius met een kwart afgenomen. In 2020 werd er voor 39 miljoen dollar meer aan goederen in- dan uitgevoerd. Het handelstekort was 11 procent kleiner dan een jaar eerder. De invoerwaarde (-10 procent) nam voor het derde jaar op rij af en bedroeg 41 miljoen dollar in 2020. De export van goederen (1 miljoen dollar) was juist 13 procent hoger dan in 2019.

Saba: handelstekort daalt licht

De handelscijfers van Saba waren in 2020 vergelijkbaar met die van 2019. De invoerwaarde aan goederen (21 miljoen dollar) bleef vrijwel gelijk, terwijl de uitvoer met drie kwart groeide in waarde. Per saldo daalde in 2020 het handelstekort van Saba (21 miljoen dollar) met 1 procent.

Afname handelstekort Bonaire door machines en vervoermaterieel

Er zijn geen aanwijzingen dat de afname van het handelstekort van Bonaire, maar ook die van Sint Eustatius en Saba, een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Bonaire had in 2020 voor de meeste goederencategorieën juist grotere tekorten vergeleken met 2019. Deze categorieën bevatten ook goederen die zijn ingezet voor de aanpak van de coronacrisis.

De afname van het handelstekort van Bonaire in 2020 komt volledig voor rekening van machines en vervoermaterieel. Bij deze goederencategorie resulteerde een 24 procent lagere invoerwaarde in een kleiner handelstekort: 58 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit nog 76 miljoen dollar. De enige andere goederencategorie met een afname in handelstekort in 2020 was minerale brandstoffen (-23 procent). Bij de grondstoffen valt op dat het tekort in vergelijking met 2019 verdubbelde van 4 miljoen naar 8 miljoen dollar.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl

Bronnen

Lees meer over

  1. caribisch nederland
  2. internationale handel
  3. Bonaire
  4. handelsbalans