kop

CBS: Bevolkingsgroei na 10 jaar op Bonaire

         

De bevolking op Bonaire is in 10 jaar gegroeid van 15679 naar 20915 volgens het CBS in Nederland. Dat is een bevolkingsgroei van 5236 personen. Ofwel een groei van 33%

Volgens het CBS is in Nederland de sterkste groei in de randstad van Nederland. In de randgemeenten van de grote steden komt een groeipercentage van 5 tot 12% voor. En dat geeft al problemen.

Interessant is om te weten dat met een hoog groeipercentage in een korte periode belangrijke knelpunten ontstaan, zoals in het onderwijs, de zorg, de infrastructuur en uiteraard ook huisvesting.

Vreemd dat Binnenlandse Zaken & koninkrijksrelaties (BZK) nog steeds niet wil zien dat Bonaire meer financiele steun nodig heeft om deze groei te volgen.

Stel dat het bewonersaantal in Den Haag met 33% in 10 jaar toeneemt. Wat gebeurt er dan?