kop

CBS: De bevolking op Bonaire is gegroeid naar 19.408

Op 1 januari 2016 telde Caribisch Nederland 24 548 inwoners. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder, toen er nog 24 593 mensen woonden. Het afgelopen jaar daalde het aantal inwoners van Sint-Eustatius, vooral door een opschoning van de bevolkingsadministratie. De bevolking van Bonaire en Saba nam toe. Dat meldt CBS.

 

Bonaire

Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 is de bevolking op Bonaire met ongeveer 500 inwoners gegroeid, tot 19 408 personen. Dat kwam grotendeels doordat er zich meer mensen vestigden dan dat er vertrokken. Van de inwoners op Bonaire is bijna 60 procent geboren op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. Het betreft dan vooral personen die op Bonaire zelf zijn geboren, maar ook Curaçao komt veel voor als geboorteland. Van de inwoners is 14 procent in Europees Nederland geboren. Op Bonaire heeft 80 procent de Nederlandse nationaliteit.

In 2012 meldde het CBS dat 1 op de 10 inwoners uit Nederland kwamen.

Saba

Op Saba groeide de bevolking met bijna 140 personen, tot 1 947 inwoners. Dat valt toe te schrijven aan het positieve migratiesaldo. Op Saba is het aandeel inwoners afkomstig uit de Verenigde Staten en Canada relatief hoog. Dat komt omdat studenten uit Noord-Amerika een deel van hun medische opleiding op Saba volgen. Van de inwoners van Saba die op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba zijn geboren, is het merendeel op Saba geboren en een deel op Sint-Maarten. Een paar procent is in Europees Nederland geboren. Op Saba heeft 60 procent de Nederlandse nationaliteit en bijna 20 procent de Noord-Amerikaanse nationaliteit.

 

 

Sint-Eustatius

Het aantal inwoners op Sint-Eustatius daalde het afgelopen jaar met bijna 700, tot 3 193personen. Dat komt grotendeels doordat er een opschoning van de bevolkingsadministratie heeft plaatsgevonden op dit eiland. Daarbij zijn ongeveer 600 personen als emigrant aangemerkt. Deze in meerderheid mannelijke emigranten van middelbare leeftijd zijn voornamelijk van Noord-Amerikaanse (47 procent) of Midden-Amerikaanse (39 procent) herkomst. Deze personen stonden in 2015 nog ingeschreven in de bevolkingsadministratie van Sint-Eustatius, maar bleken bij controle niet langer op dit eiland te wonen. 
Bijna 60 procent van de inwoners is geboren op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. Op 1 januari 2016 was meer dan de helft van de inwoners die geboren waren op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba afkomstig van Sint-Eustatius. Een deel is geboren op Sint-Maarten. Sint-Eustatius heeft relatief veel inwoners die geboren zijn in Zuid- en Midden-Amerika. Vaak gaat het om mensen die op het eiland komen werken. Ten opzichte van een jaar eerder heeft er een verschuiving plaatsgevonden: Sint-Eustatius telt meer inwoners die geboren zijn op de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba en minder inwoners die Zuid- en Midden-Amerika, de Verenigde Staten en Canada als geboorteland hebben. Dat hangt samen met de eerder genoemde administratieve opschoning.

Bronnen