kop

Kolegio Rayo di Solo nu ook in de steigers

Met vereende krachten onthulden gedeputeerde Nina den Heyer (OLB) en Diensthoofd RCN-OCW de heer Nolly Oleana onlangs het bouwbord, behorende bij de renovatie van Kolegio Rayo di Solo. Zij deden dit in aanwezigheid van het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, het Rijksvastgoedbedrijf, Streefkerk Architects & Consultants en aannemer Constructora Tecnica Silvousa. Hiermee gaven zij het startsein voor een ingrijpende renovatie van Kolegio Rayo di Solo. 

Het te renoveren schoolcomplex bestaat uit acht gebouwen die zeer grondig onder handen worden genomen: de daken worden vernieuwd, evenals de plafonds en vloeren. Er komen nieuwe ramen en deuren, de sanitaire faciliteiten worden vernieuwd en de elektrische installatie wordt ge-upgrade. En er komt een nieuwe airco installatie met verse luchttoevoer en CO2 meters.  

Met de renovatie wordt ook de indeling van de school verbeterd: de multifunctionele  en administratieve ruimtes op een centralere plek en er komt een nieuw, overdekt sanitair blok bij.
De leerlingen en het onderwijspersoneel zijn al vóór aanvang van de renovatie tijdelijk ondergebracht  in de oude schoolgebouwen van Kolegio Papa Cornes. 
Deze gebouwen fungeren voor de duur van het onderwijshuisvestingsprogramma achtereenvolgens voor verschillende scholen als tijdelijke huisvesting. De verhuizing van de school naar de tijdelijke locatie is in goede samenwerking met het Schoolbestuur voorbereid en uitgevoerd.

Het renovatieontwerp is van Streefkerk Architects &  Consultants en de uitvoering is in handen van aannemersbedrijf Constructora Tecnica Silvousa.
Het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt het projectmanagement, in opdracht van het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). 

De renovatie maakt deel uit van het onderwijshuisvestingsplan van Bonaire zoals in 2012 ondertekend tussen het Ministerie van OCW en het openbaar lichaam Bonaire. Doel van dit programma is om te komen tot schoolhuisvesting die optimaal bijdraagt aan de leerprestaties van de leerlingen.