kop

Jorien Wuite zweert trouw aan de Koning

https://d66.nl/mensen/jorien-wuite/ 

 

"Ik zweer dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen."
Ontzettend blij en vereerd met de portefeuilles Kunst & Cultuur, Media en Koninkrijksrelaties!

Over Jorien

Jorien Wuite (56) is geboren en getogen in Den Haag. Ze groeide op in een echt onderwijsgezin, haar ouders ontmoetten elkaar op de kweekschool voor onderwijzers. Jorien heeft een sterke band met Sint Maarten: het is het vaderland van haar moeder. Samen reisden ze regelmatig hun roots achterna voor familiebezoek op het eiland.

Haar opleiding gezondheidswetenschappen volgde ze in Rotterdam aan de Erasmus universiteit.

Op haar 32e verhuisde Jorien met haar gezin naar Sint Maarten. Daar werd ze sectordirecteur Gezondheidszaken, secretaris-generaal van twee ministeries, interim-minister en uiteindelijk gevolmachtigd minister. Daarnaast was zij ruim 10 jaar bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied en recent benoemd als voorzitter van de stichting Black Achievement Month.

Inmiddels woont en werkt Jorien ruim 22 jaar op Sint Maarten. Als topambtenaar heeft ze ervaren hoe belangrijk de Nederlandse politiek is voor de Caribische Rijksdelen. De wetten waarover de Tweede Kamer beslist, gelden vaak ook voor de eilanden. Het is dus belangrijk dat in Den Haag ook volksvertegenwoordigers meepraten die de eilanden kennen. Daarom heeft Jorien zich gekandideerd voor de Tweede Kamer. Ze staat op plek 20 van de D66-kandidatenlijst voor de verkiezingen op 17 maart 2021. 

Caribische connectie In ons Koninkrijk der Nederland delen we een verleden en een toekomst. Als de coronacrisis iets laat zien, dan is het wel hoe ons lot verbonden is met mensen over de hele wereld. We delen veel dezelfde zorgen: het onderwijs dat beter kan, de gevolgen van klimaatverandering, de overbelasting van de zorg, de culturele sector die kraakt en groeiende kansenongelijkheid. Op beide continenten moeten we ons inzetten voor een sterke, gezamenlijke toekomst. Gebaseerd op verbinding en veerkracht. Daar wil Jorien zich namens D66 voor inzetten.