kop

Brief naar de (in)formateur in Den Haag

Er wordt gewerkt aan een nieuw regeerakkoord voor Nederland. Caribisch Nederland verdient daarin een duidelijke plek. In deze brief geven wij, als volksvertegenwoordiging van Bonaire onze hoogste prioriteitstelling weer. Dit doen wij door, de als bijlage aan deze brief aangehechte motie van de Eilandsraad van Bonaire, onder uw aandacht te brengen. De motie geeft een toelichting op de situatie omtrent het sociaal minimum in Caribisch Nederland en instrueert een dringende oproep aan de nieuw te vormen Nederlandse regering om in haar regeerakkoord ook voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba zo spoedig mogelijk een sociaal minimum vast te stellen op basis van de werkelijke, noodzakelijke kosten van het levensonderhoud, en hangende dat besluitvormings- en invoeringsproces de burgers die dat behoeven een (Caribische) toeslag te geven waarmee men in die bestaanskosten kan voorzien.

Lees verder de brief