kop

Bedragen minimumlonen en loonderving 2013

 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de bedragen voor de minimumlonen en het maximum dagloon ziektewet BES (loonderving voor werkgevers ) voor 2013 geïndexeerd.

Op Bonaire gaan de minimumlonen en de loonderving met een indexeringspercentage van 2,3% omhoog, op Sint Eustatius met 4,6% en op Saba met 3,0%.

 

De hoogte van de minimumlonen is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Voor werknemers van 21 jaar en ouder gaat op Bonaire de minimumloon aldus omhoog van USD 4,45 in 2012 naar USD 4,55 in 2013, op Sint Eustatius van USD 4,67 in 2012 naar USD 4,89 in 2013 en op Saba van USD 4,48 in 2012 naar USD 4,61 in 2013.

 

Loonderving

Wat de hoogte van de maximum uit te keren daglonen betreft, ook wel loonderving genoemd, is er verschil tussen de bedragen voor werknemers die werkweken van 5 dagen of minder hebben, en die met 6-daagse werkweken.  Voor werknemers met een 5-daagse werkweek is de hoogte van de maximum uit te keren dagloon verhoogd op Bonaire van USD 118,80 in 2012 naar USD 121,53 in 2013, op Sint Eustatius van USD 124,75 in 2012 naar USD 130,48 in 2013 en op Saba van USD 119,59 in 2012 naar USD 123,17 in 2013.

 

Voor werknemers met een 6-daagse werkweek is de hoogte van de maximum uit te keren dagloon verhoogd op Bonaire van USD 99,00 in 2012 naar USD 101,28 in 2013, op Sint Eustatius van USD 103,96 in 2012 naar USD 108,74 in 2013 en op Saba van USD 99,65 in 2012 naar USD 102,64 in 2013.

 

Een overzicht met alle bedragen worden in de kranten gepubliceerd. Ook zijn deze bedragen te vinden op www.rijksdienstcn.com

 

 

Subida di sueldo mínimo i  loonderving entrante 2013 

 

Minister di asuntunan sosial i di labor (SZW) a indeksá e sumanan di sueldo mínimo i e máksimo di e rekompensa diario durante malesa segun e lei di malesa BES (loonderving pa dunadónan di trabou) pa 2013. Na Boneiru sueldo mínimo i loonderving ta subi ku un porsentahe di  2,3%,  na Sint Eustatius ku 4,6% i na Saba ku 3,0%.

 

E altura di e sueldo mínimo ta dependé di e edat di e trahadó. Pa trahadó di 21 aña òf mas e sueldo mínimo na Boneiru ta subi di USD 4,45 den 2012 pa USD 4,55 den 2013, na Sint Eustatius di USD 4,67 den 2012 pa USD 4,89 den 2013 i na Saba di USD 4,48 den 2012 pa USD 4,61 den 2013.

 

Loonderving

Pa loke ta trata e máksimo di e rekompensa diario durante malesa, e asina yamá loonderving, tin un diferensia entre e sumanan pa trahadónan ku ta traha sinku dia pa siman òf ménos i esunnan ku ta traha seis dia pa siman. Pa trahadónan ku ta traha 5 dia pa siman e altura di e máksimo di rekompensa diario ta subi na Boneiru di USD 118,80 den 2012 pa USD 121,53 den 2013, na Sint Eustatius di USD 124,75 den 2012 pa USD 130,48 den 2013 i na Saba di USD 119,59  den 2012 pa USD 123,17 den 2013.

 

Pa trahadónan ku ta traha 6 dia pa siman e altura di e máksimo di rekompensa diario  ta subi na Boneiru di USD 99,00 den 2012 pa USD 101,28 den 2013, na Sint Eustatius di USD 103,96 den 2012 di USD 108,74 den 2013 i na Saba di USD 99,65 den 2012 pa USD 102,64 den 2013.

 

Un kompilashon di e sumanan lo keda publiká den korantnan. Tambe por haña e sumanan riba  www.rijksdienstcn.com

 

 

Amounts minimum wage and loss of wages up per 2013

 

The Minister of Social Affairs and Employment (SZW) has indexed the amounts for the minimum wage and the maximum daily wage Sickness Act BES (loss of wages for employers) for 2013. On Bonaire the minimum wage and the loss of wages will go up with an indexed percentage of 2,3 %, on St. Eustatius with 4,6% and on Saba with 3,0 %

 

The level of the minimum wage is dependent on the age of the employee. For employees of 21 years and older on Bonaire the minimum wage will therefore go up from USD 4,45 in 2012 to USD 4,55 in 2013, on St. Eustatius from USD 4,67 in 2012 to USD 4,89 in 2013 and on Saba from USD 4,48 in 2012 to USD 4,61 in 2013.

 

Loss of wages

With regards to the level of the maximum payable daily wage, also called loss of wages, there is a difference between the amounts for employees who have a work week of 5 days or less and those with a 6-days work week. For employees with a 5 days workweek the level of the maximum payout  daily wage is increased on Bonaire from USD 118,80 in 2012 to USD 121,53 in 2013, on St. Eustatius from USD 124,75 in 2012 to USD 130,48 in 2013 and on Saba from USD 119,59 in 2012 to USD 123,75 in 2013.

 

For workers with a  6 days workweek the level of the maximum payable daily wage is increased on Bonaire from USD 99,00 in 2012 to USD 101,28 in 2013, on St. Eustatius from USD 103,96 in 2012 to USD 108,74 in 2013 and on Saba from USD 99,65 in 2012 to USD 102,64 in 2013.

 

An overview of all amounts will be published in the newspapers. Also, these amounts can be found on www.rijksdienstcn.com.