kop

BES stiefkind voor Nederland

 

Bonairianen in Nederland reageren boos en teleurgesteld nu de wet Woonlandbeginsel ook gaat gelden voor de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ze zien dit als weer een aanwijzing dat Den Haag de eilanden niet echt als een onderdeel van Nederland beschouwt.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 27 maart ingestemd met de wet Woonlandbeginsel. Daardoor kunnen inwoners van Caribisch Nederland niet rekenen op de sociale zekerheid zoals die in Nederland geldt. De hoogte van de uitkering wordt aangepast aan het kostenniveau in het woonland. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden in dit verband als ‘buitenland’ beschouwd.

Oneerlijk
De Bonairiaan William Anthony vindt dat Den Haag te weinig rekening houdt met de BES-eilanden. “Deze wet is eigenlijk bedoeld voor Turken en Marokkanen als ze terug gaan naar hun eigen land. Maar zij betalen geen belastingen in Nederland. De BES-eilanden betalen wel belasting dus het is dan niet eerlijk dat je gekort wordt als je terug gaat naar de eilanden, aldus Anthony.

Groep bezorgde Bonairianen
De 57-jarige Elvia Christiaan van de groep bezorgde Bonairianen in Nederland is in verwarring door de de wet. “Ik ben een geboren en getogen Nederlandse en ik heb al die jaren in Nederlandse guldens en euro’s mijn premies afgedragen. Nu zou ik op mijn oude dag gekort worden als ik terug zou gaan naar mijn geboorte-eiland.” Volgens Christiaan blijkt andermaal dat de politici die gekozen hebben voor de nieuwe status van de eilanden niet goed hebben nagedacht over de gevolgen.

ChristenUnie
De Bonairianen vinden het onbegrijpelijk dat de ChristenUnie ook voor de wet stemde. CU-Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn toonde zich eerder een fel tegenstander van het idee om de BES-eilanden onder het woonlandbeginsel te laten vallen. Ze is verbaasd over het stemgedrag van haar partijgenoten in de Eerste Kamer maar heeft wel begrip voor hun argumenten.

"De Eerste en Tweede Kamer zijn aparte organen elk met hun eigen taken”, legt Ortega-Martijn uit. De ChirstenUnie heeft in de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel gestemd omdat we vinden dat je burgers op één en hetzelfde grondgebied niet verschillend moet behandelen."

AOW uitgesloten
Het CU-Tweede Kamerlid benadrukt dat de wet betrekking heeft op uitkeringen zoals weduwen- en wezenpensioen, kinderbijslag en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De Algemene Ouderdomswet valt niet onder het woonlandbeginsel. De wet Woonlandbeginsel geldt alleen voor mensen die in Nederland een uitkering hebben en die in het buitenland gaan wonen. Het heeft geen betrekking op de sociale zekerheidswetten in Caribisch Nederland.

Bron: http://www.rnw.nl/caribiana/article/bes-stiefkind-voor-nederland

Redactie BBB: Er zijn twee belangrijke conclusies te trekken.

  1. Den Haag gaat respectloos om met haar nieuwe inwoners op de eilanden Bonaire, Statia en Saba en gooien deze 21.000 inwoners op een hoop met de buitenlanders. Ja, zolang de mensen van de BES in Nederland nog steeds als Niet-Westerse Allochtonen gezien wordt, blijft het zo. Waarom? Omdat de statistieken van het CBS dan eenvoudig gemaakt kunnen worden. Op de vraag: Wat zijn dan de inwoners van de BES? Autochtonen of ook Niet-westerse Allochtonen kan geen antwoord gegeven worden.
  2. Je kunt ook uit het bovenstaande ook een positief punt halen. Want als het kostenniveau in het woonland, dus van de BES als referentie gebruikt gaat worden, dan zal ook het bestaansminimum bepaald moeten worden op de eilanden. En zolang dat niet bepaald is kan er niets aangepast worden.