kop

BanBoneiruBèk praat ook met Tweede Kamer

 

Op woensdag 17 februari heeft de stichting BanBoneiruBek, die de Caribische Nederlanders stimuleert om terug te komen naar Bonaire, een bezoek gebracht aan de heer Wilibrord van Beek, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voorzitter van de Commissie NAAZ (Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken).

De voorzitter, mevrouw Celia Fernandes Pedra, heeft twee belangrijke punten naar voren gebracht, namelijk Studieschuld en een Rijkstraineeship in Den Haag.

Het onderwerp studieschuld voor de Caribische Nederlanders, die terug keren, is al eerder aan de orde gebracht, maar de stichting wil dit opnieuw onderstrepen omdat het een belangrijke negatieve hobbel is om terug te keren. De studieschuld is in euro’s opgebouwd en moet uit het inkomen op Bonaire betaald worden en dat is bijna onmogelijk. Daarom is nu een voorstel gedaan om het te koppelen aan een woonfactor. Als je in Nederland woont is het factor 1 en als je op Bonaire woont is het bijvoorbeeld factor 0,6 van de aflossing. De precieze factor kan bepaald worden door de verhouding van de minimumlonen tussen Nederland en Bonaire te gebruiken.

Het andere onderwerp was een Rijkstraineeship voor academici en HBO’ers uit Bonaire. Om in de toekomst goede bestuurders en beleidsmedewerkers op de BES eilanden te krijgen zal in deze groep  geinvesteerd moeten worden. Elk ministerie in Den Haag kan dan een aantal  hoogopgeleide Bonaireanen gaan voorbereiden om over niet al te lange tijd het werk op Bonaire over te nemen. De stichting BanBoneiruBèk heeft hiervoor al een volledig plan uitgewerkt. Zoals de commissaris Henk Kamp al eerder aangegeven heeft in een Kennis Café op Bonaire zullen de kwartiermakers straks door eigen mensen vervangen moeten worden. De voorzitter van BanBoneiruBek was bijzonder tevreden met de reactie van de heer van Beek (VVD) en heeft vertrouwen in de commissie om samen en binnen korte tijd verdere stappen te gaan ondernemen.