kop

Ban Boneiru Bek in 2010

De stichting BanBoneiruBek heeft van het Bestuurscollege een belangrijke opdracht gekregen om in het jaar 2010 een aantal taken uit te voeren om de remigratie van Bonaireanen te bevorderen.

 

Op de USONA website staat:

Remigratie Bonairianen, Bonaire (2009121)

Aanleiding

Bonaire neemt jaarlijks gemiddeld 30-50 contractanten (Europese Nederlanders) aan voor een periode van drie jaar. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Buiten Bonaire is er weinig informatie over de arbeidsmarkt van het eiland. En het ontbreekt aan incentives van de overheid en werkgevers om Caribische Nederlanders aan te trekken.

Doel

·         Het bevorderen van de remigratie van Caribische Nederlanders (geboren op Aruba of de Nederlandse Antillen) met een opleiding op minimaal MBO niveau naar Bonaire voor de invulling van functies op het niveau midden en hoger kader.

Inhoud

Een informatiestroom op gang brengen om de knelpunten duidelijk te maken aan overheden, bedrijven en burgers. Publiceren van banen op een website. Bekendmaken van banen via de Emigratiebeurs en banenmarkten in Nederland en Nederlandse media. Instellen van incentives als betaalbare huisvesting, tegemoetkoming in de verhuiskosten en aflossing van de studieschuld. Streven is een remigratiesaldo met Nederland van 410 personen per jaar.

Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief.

 

BanBoneiruBek heeft haar plan al gemaakt en zal in Nederland op belangrijke evenementen in 2010 aanwezig zijn, zoals de Emigratiebeurs in Houten (februari), Dia di Rincon in Tilburg (april), de Recruimentdays in Rotterdam (mei), Zomercarnaval in Rotterdam (juli), Dia di Boneiru in Dordrecht en Rijswijk (september),

 

Naast de aanwezigheid op evenementen in Nederland zullen ook gesprekken plaatsvinden met belangrijke instanties om de weg vrij te maken en het uiteindelijke doel te kunnen bereiken.

De instanties zijn: Tweede Kamer der Staten Generaal, Reginaal Service Centrum, Bestuurscollege, IB-Groep (DUO), Hogescholen en Universiteiten, Diaspora, OCAN, MAAPP, PASSAAT, CrossborderRelations, diverse Ministeries en Antillengemeenten.

 

Per 1 januari 2010 waren 15.528 inwoners/ingezetenen op Bonaire, waarvan er 9.922 Caribische Nederlanders zijn, 1.598 Europese Nederlanders en 4.008 Niet-Nederlanders.

Ingezetenen wil zeggen personen die ingeschreven staan bij de afdeling Burgerzaken op Bonaire.

De cijfers van de afgelopen 7 jaar geven aan dat het inwonersaantal van 10.791 per 1 januari 2003 met 44% gestegen is. Dat de groep Europese Nederlanders van 692 met 130% en de Niet Nederlanders met 100% gestegen is. Maar dat de Caribische Nederlanders deze stijging niet kunnen bij houden en dus “maar” met 22% gestegen zijn. Het percentage Caribische Nederlanders is gedaald van 76% in 2003 naar 64%.

 

Om deze groep Caribische Nederlanders te stimuleren om terug te keren naar Bonaire zijn de volgende speerpunten tijdens de besprekingen naar voren gebracht.

 

à         Betere samenwerking tussen Bonaireanen in Nederland en Bonaire op het gebied van Kennis in het algemeen en Natuur en Cultuur in het bijzonder, d.m.v. bevordering van culturele uitwisselingen en van stages op Bonaire.

à         De herinvoering van de verhuiskostenregeling (CIM2002/55168  | 2002-2005), maar nu als voorstel voor Bonaire enof de BES eilanden.

à         Schuldenlast van de studenten die terugkeren naar Bonaire betaalbaar maken en de informatie hierover te verbeteren.

à         Start van een Rijks-traineeship voor jonge Caribische Nederlanders met HBO- en/of universitaire opleiding en welke dient als “kweekvijver van kennis” voor Bonaire op bestuurlijk- en managementniveau.

 

BanBoneiruBek gaat er van uit dat hiermee niet alleen voor 2010 een inspanning gedaan wordt, maar ook een invulling voor de komende jaren zal plaatsvinden.

De politiek in het algemeen staat veel te weinig stil bij de effecten van deze enorme stijgingen. De bewoners op Bonaire vragen zich af:

  • Kunnen we deze stijging van het inwonersaantal van 44% in 7 jaar wel volgen in het onderwijs, met de infrastructuur, met de veiligheid enz. Het antwoord is Nee. Maar welk (ei)land kan dat wel? Ook voor Nederland met al de kennis en kunde is dat onmogelijk. Dus ....
  • Waarom wordt er niet eerst gezorgd voor de bescherming van Bonaire tegen deze onevenwichtige stijging. Anders blijft het eiland onbeheersbaar. Er is reeds door academici onderzoek gedaan.
  • Als er een bescherming is zoals op de Nederlandse waddeneilanden: "Je moet een economische binding hebben om er te wonen", dan kan er eindelijk gewerkt worden om het bestaansminimumniveau op Bonaire gelijk te trekken aan Nederland. Het NIBUD in Utrecht wacht al twee jaar op het groene licht.

Door deze maatregelingen kan Bonaire groeien, niet in het aantal inwoners, niet in bedrijven, maar in kwaliteit.