kop

Als vrijwilliger naar de BES

 


Aanvraag verblijfsvergunning voor verblijf als vrijwilliger

Als u naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba wilt komen om vrijwilligerswerk te verrichten, dient u in beginsel eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen. Let op! Een vrijwilliger mag hier maximaal één jaar verblijven.

Een mvv kan worden aangevraagd op twee manieren:

Door uzelf in persoon bij de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in uw land van herkomst, of het land waar u langdurig verblijft. (MVV-NL of MVV-ENG)

 

Door uw referent op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba bij de IND-unit Caribisch Nederland.

Een mvv kan worden aangevraagd met onderstaand aanvraagformulier. Afhankelijk van het doel waarvoor u verblijf aanvraagt, moeten documenten worden overlegd en bijlagen ingevuld. Welke dat zijn, staat vermeld op het aanvraagformulier.

 

Aanvraagformulier “aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf” + bescheidenlijst (MBES1)

http://www.rijksdienstcn.com/pagina/138/vrijwilliger.html