kop

Emigratie in Nederland stijgt harder dan immigratie

 


 

  • Migratiesaldo neemt af


  • Bevolking groeit met 29 duizend mensen

 

In de eerste helft van 2011 verlieten ruim 58 duizend personen ons land. Dat zijn er bijna 5 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In dezelfde periode vestigden zich 66,6 duizend personen vanuit het buitenland in Nederland, een stijging van bijna 2 duizend. Het migratieoverschot in het eerste halfjaar van 2011 daalde door deze ontwikkelingen naar 8,2 duizend personen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De stijging van het aantal emigranten is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan in Nederland geboren personen die vertrekken.

De stijging van het aantal immigranten betreft vooral mensen die in de Europese Unie zijn geboren. Het meest toegenomen is het aantal Polen. De grootste groep immigranten, in Nederland geboren personen die terugkeren, daalde echter.

In de eerste helft van 2011 werden in Nederland 88,5 duizend kinderen geboren, 500 minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Tegenover de geboorten stonden 68 duizend overleden personen. Dat zijn er 900 minder dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Dat komt mede door het vrijwel uitblijven van sterfte door griep in het voorjaar 2011.

Per saldo groeide de bevolking met bijna 29 duizend personen

Voor een volledig rapport klik hier