kop

Feed-aggregator

Na drie dagen vergaderen: Het Coho moet aangepast worden, is de boodschap

Caribisch Netwerk - 7 mei 2022 - 12:26pm

PHILIPSBURG – Na drie dagen vergaderen verlaten de parlementariërs van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten de vergadertafels. De conclusie: het plan voor een Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) komt er niet zoals het er nu voor ligt.

Een kleine veertig volksvertegenwoordigers van de vier landen van het Koninkrijk kwamen bijeen op Sint-Maarten om te  overleggen voor een Afsprakenlijst. Geen verrassingen, maar wel meer duidelijkheid: de steun voor het huidige Coho blijkt nog verder te zijn afgebrokkeld, óók binnen het Nederlandse parlement.

Er lijkt deze week wat te zijn veranderd. Bij de Nederlandse delegatie is nu openlijk begrip te merken voor de pijnpunten van de eilanden. Delegatieleider Paul Rosemöller (GroenLinks) benadrukt ook aan de Caribische delegaties dat het Nederlandse parlement geen rubberstamp is van het kabinet, “we hebben onze eigen controlerende taak.”

‘Opgedrongen door het Nederlandse kabinet’
Het plan wat het Nederlandse kabinet presenteerde, zou zijn opgedrongen nadat de eilanden tijdens de coronacrisis om hulp vroegen. “De delegaties van de Staten van Aruba en Sint-Maarten geven aan dat in hun ogen geen sprake is van vrijwillige consensus tussen de regeringen”, staat in de afsprakenlijst.

Bewijs? De uitspraken van oud-staatssecretaris Raymond Knops (CDA), die het plan presenteerde en niets meer wilde horen over ‘meer autonomie’. Volgens hem heeft de coronacrisis opnieuw laten zien dat de eilanden hun eigen verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. Ze zijn te afhankelijk geworden van Nederland, vindt hij.

Ook de woorden van premier Mark Rutte (VVD), zorgden voor meer spanning. “Wij onderhandelen niet over ons voorstel”, zei Rutte. “Dit is een onverplicht voorstel. Men moet kijken wat men ermee doet.” De geldkraan werd zelfs een paar keer dichtgedraaid vanuit Den Haag midden in de crisis, iets wat de eilanden nog niet zijn vergeten.

Lees ook: Negen vragen over het Coho

‘Komt Nederland belofte straks wel na?’
Doel van het Coho is om de eilanden weerbaar te maken tegen een economische crisis en om ‘positieve verbeteringen’ voor de inwoners te brengen. Maar die verbeteringen worden aangestuurd vanuit Nederland, zo zeggen de critici. Daarmee worden de bestuurders van de eilanden opzijgezet.

In het huidige voorstel krijg de minister van Binnenlandse Zaken volgens hen te veel macht, zeggen de eilanden. Zeker voor Curaçao is het ook nog onduidelijk wat Nederland wil bijdragen voor de beloofde ontwikkeling van de eilanden.

‘Wat voor zin hebben verkiezingen dan?’

Volgens de Curaçaose parlementariër Sheldry Osepa (PNP) is de kern van het probleem van het huidige wetsvoorstel, dat het Coho de autonomie aantast. “Als het College Financieel Toezicht een aanwijzing oplegt, kan een parlement niets anders doen dan akkoord gaan’’, aldus Osepa, anders stopt Nederland met alle Coho-investeringen. Dat betekent volgens hem dat de onafhankelijke positie van de volksvertegenwoordiging wordt beknot.

“Wat heeft het dan nog voor zin om als politici alle moeite te doen en verkiezingen te organiseren?”, vraagt hij aan de Nederlandse delegatie. ‘‘Waarom benoemen we dan niet een groep experts die alle beslissingen nemen in plaats van politici. Waarom stelt Nederland die niet aan voor zichzelf?’’

Osepa’s punt was duidelijk: Nederland legt volgens hem iets op aan de eilanden. Het leidt ertoe dat de Caribische parlementen worden gedwongen zich neer te leggen bij ‘drie mensen die op grote afstand beslissingen nemen over ons’; het bestuur van het Coho. Waarvan de samenstelling weer een ander heikel punt is.

Osepa staat niet alleen in zijn kritiek. Sterker nog, in de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten is er heel veel kritiek op het Coho als het gaat om de autonomie. De vraag is echter wat daarmee wordt gedaan.

‘Dit is pijnlijk voor Curaçao’
Volgens de voorzitter van het Curaçaose parlement, Charetti America-Francisca, is het Coho op de eerste plaats dan ook ‘heel pijnlijk’ voor haar en haar mede-politici. “We lossen het liefst onze eigen zaakjes op en hangen de vuile was niet buiten. Maar tijdens de corona-pandemie was de situatie op Curaçao zo nijpend, dat we hulp moesten aannemen. En daar zijn we Nederland dankbaar voor.”

Op Curaçao werd vorige maand nog unaniem een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd enkele punten opnieuw te onderhandelen. Als dat niet gebeurt, zegt het parlement niet akkoord te kunnen gaan.

Aanpassingen Coho verwacht tijdens ‘mini-Ipko’

De eilanden krijgen een week extra om hun verslagen met vragen en zorgen in te leveren samen met die van de Nederlandse parlementsleden, op 20 mei. Daarna zal het Nederlandse kabinet moeten reageren. Staatssecretaris Van Huffelen wil nog voor het zomerreces de consensusrijkswet behandelen, maar dat lijkt niet meer te gaan lukken.

Op voorstel van de Nederlandse delegatie is afgesproken dat er een ‘mini-Ipko’ volgt, nog voordat de consensusrijkswet in Den Haag wordt behandeld. Tijdens het overleg willen de parlementen samen tot moties en amendementen komen.

Staatssecretaris gaat opnieuw naar eilanden
Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) is van plan om ‘half mei’ de eilanden bezoeken voor een gesprek, maakte ze eerder bekend. Daar zal ze in persoon het gesprek aangaan met de premiers over hoe verder met het Coho.

Volgende Ipko in september
Het volgende, reguliere Ipko zal plaatsvinden van 27 tot en met 30 september 2022 in Den Haag. Tijdens zo’n top zullen de vier parlementen opnieuw grote thema’s bespreken die alle eilanden en Nederland aangaan. Dit keer stonden op de agenda: het Coho, het verbeteren van de politieke relaties en de mensenrechten in het Koninkrijk.

Blijf op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Caribische gemeenschap. Abonneer dan net als anderen ook op de nieuwsbrief van Caribisch Netwerk.

The post Na drie dagen vergaderen: Het Coho moet aangepast worden, is de boodschap first appeared on Caribisch Netwerk.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws:

Bonaire nieuws - 7 mei 2022 - 9:52am

Philipsburg – Op aandringen van de aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg deelnemende Statendelegaties van Aruba en Sint Maarten is in de afsprakenlijst expliciet vermeld dat de instemming van hun regeringen met de ontwerp-consensusrijkswet voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling niet vrijwillig tot stand is gekomen.

lees verder

Staten Aruba en Sint Maarten: Consensus tussen regeringen over COHO-wet is afgedwongen

Dossier Koninkrijks Relaties - 7 mei 2022 - 9:52am

Philipsburg – Op aandringen van de aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg deelnemende Statendelegaties van Aruba en Sint Maarten is in de afsprakenlijst expliciet vermeld dat de instemming van hun regeringen met de ontwerp-consensusrijkswet voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling niet vrijwillig tot stand is gekomen.

De delegaties hebben hun standpunten uitgewisseld en afgesproken dat de parlementen op 20 mei hun commentaar op en vragen over het wetsvoorstel zullen indienen. Het is vervolgens aan de regeringen om het eens te worden over de beantwoording. Daarna kan de Tweede Kamer een plenair debat inplannen waaraan ook bijzondere gedelegeerden van de Caribische landen kunnen deelnemen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit nog voor het zomerreces zal zijn. De IpKo-delegaties hebben afgesproken voor het finale debat nog een keer (eventueel virtueel) te overleggen.

Hoewel het er tijdens het IpKo op Sint Maarten achter de schermen soms heftig en emotioneel aan toe is gegaan, spreken deelnemers van vruchtbare discussies die hebben bijgedragen aan begrip voor elkaars (uiteenlopende) standpunten. Dat neemt niet weg dat er twee uur meer dan gepland voor nodig was om het eens te worden over de afsprakenlijst.

Veel lof was er voor de wijze waarop Statenvoorzitter Grisha S. Heyliger-Marten het IpKo leidde.

Het bericht Staten Aruba en Sint Maarten: Consensus tussen regeringen over COHO-wet is afgedwongen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws:

Bonaire nieuws - 7 mei 2022 - 5:00am

Het Tweede Kamerlid Roelien Kamminga (VVD) wil het wetsvoorstel van haar illustere voorganger André Bosman reanimeren om het voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten makkelijker te maken uit het Koninkrijk te stappen. Als het aan de liberalen ligt is straks de kleinst mogelijke meerderheid in de Staten voldoende om – ook nog eens zonder volksraadpleging – het moederland de rug toe te keren.

lees verder

COLUMN – Niet uit liefde

Dossier Koninkrijks Relaties - 7 mei 2022 - 5:00am

Het Tweede Kamerlid Roelien Kamminga (VVD) wil het wetsvoorstel van haar illustere voorganger André Bosman reanimeren om het voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten makkelijker te maken uit het Koninkrijk te stappen. Als het aan de liberalen ligt is straks de kleinst mogelijke meerderheid in de Staten voldoende om – ook nog eens zonder volksraadpleging – het moederland de rug toe te keren. Politiek-activistische kringen op de eilanden met een misplaatst romantisch beeld van socialistische heilstaten als Cuba en Venezuela willen niets liever dan zich te bevrijden van het neokoloniale Holland. Maar een overoverovergrote meerderheid van de bevolking moet er niet aan denken.

De gehechtheid aan het Koninkrijk zegt overigens niets over de liefde voor Nederland. Ook na de afschaffing van de slavernij en het nog veel later toekennen van het zelfbeschikkingsrecht heeft ‘Den Haag’ de Caribische delen van het Koninkrijk wel in woorden, maar zelden in daden gelijkwaardig behandeld en al helemaal niet als gelijke. Behalve wanneer Nederland er zijn voordeel mee kan doen en er bijvoorbeeld steun uit Latijns-Amerika nodig is om een post bij de VN te claimen.

Voor de bevolking van de eilanden is het kiezen voor de minst kwade: Een land waar een kabinet op zijn bek ging na het leven van tienduizenden gezinnen te hebben verwoest (omdat de Belastingdienst in iedere burger met een exotische achternaam een potentiële fraudeur ziet) en vervolgens de grenzeloze arrogantie heeft in dezelfde samenstelling door te regeren. Het herstel van de (materiële) schade van de slachtoffers duurt nog jaren, want ambtelijke molens malen nu eenmaal tergend traag. Maar als vermogenden een ietsiepietsie teveel spaartaks hebben betaald, trekt Rutte IV zonder dralen miljarden uit om de getroffen rijken nog rijker te maken.

Een land ook waar door het Kremlin gesponsorde haatzaaiende racisten, fascisten en seksisten de Tweede en Eerste Kamer steeds bruiner kleuren om, zich beroepend op de vrijheid van meningsuiting, hun achterban op te hitsen andersdenkenden, journalisten en wetenschappers met doodsbedreigingen tot zwijgen te intimideren. Een land dat koffersjouwers op Schiphol uitbuit zodat men voor de prijs van hun uurloon naar Barcelona kan vliegen. Een land dat vrolijk gaat voetballen in stadions waar de grasmat doordrenkt is van het bloed van over de kling gejaagde arbeidsmigranten.

Een land dat miljoenen op elkaar gestapelde kippen vergast die vogelgriep hebben opgelopen omdat uit winstbejag megastallen te dicht op elkaar zijn gebouwd. Een land dat asfaltwegen dwars door kwetsbare natuurgebieden uitrolt (heb je alvast wel een mooie berm). Een land waar een als weldoener vermomde oplichter met dank aan zijn partijgenoot-de-minister miljonair is geworden. Een land waar je vanwege je mening door massahysterie gedreven meutes hypocriete gelegenheidsdeugers op de digitale brandstapel wordt gegooid.

Een land waar de grootste krant een politica met ambities voor heks uitmaakt omdat ze geen witte man van middelbare leeftijd uit het old boys network is. Een land waar je als tv/radiomaker of schrijver uit het publieke leven verbannen kan worden. Een land dat van Twitter één groot tribunaal heeft gemaakt. Een land waar om het even links en rechts geen oog hebben voor de bal, maar de opponent zo grof mogelijk tackelen om deze, reeds op de grond liggend, nog een harde trap na te geven. Een land waar een met belastinggeld gesubsidieerde omroep complotwappies aanspoort hun democratie ondermijnende gif over de samenleving uit te braken. Een land waar de gulden middenweg een bloedlink geitenpaadje is geworden.

Een land dat zijn burgers discrimineert omdat het lot heeft bepaald dat zij niet op Terschelling of in Zierikzee geboren zijn, maar op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. En ook het land dat de autonome landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten onder het bewind van een WIC-light wil plaatsen, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling.

Nederland heeft het poldermodel ingeruild voor het conflictmodel. Tolerantie heeft plaatsgemaakt voor onverdraagzaamheid, insluiten voor buitensluiten, de nuance voor de botte bijl, empathie voor onverschilligheid, vergeven voor veroordelen, solidariteit voor egoïsme en verenigen voor verdelen. Kortom, een land waarvan het morele kompas op hol is geslagen. Desondanks wil ruim 95% van de Caribische Nederlanders voor geen goud de band met Nederland doorsnijden.

Want: alles beter dan overgeleverd te zijn aan (uitzonderingen daargelaten) zichzelf, family & friends bevoordelende dan wel goedwillende, maar volstrekt incompetente politici die zonder de waarborgfunctie uit het Statuut, de corruptiejagers van het Team Bestrijding Ondermijning, de drugsvangers van de Kustwacht en de rekenmeesters van het College financieel toezicht Curaçao, Aruba en Sint Maarten binnen de kortste keren naar de status van bananenrepubliek zouden laten afglijden.

Dan maar liever een Koninkrijk delen met een land waarvan de bevolking collectief overspannen is.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

Het bericht COLUMN – Niet uit liefde verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws:

Bonaire nieuws - 6 mei 2022 - 1:21pm

Door Nathaly Evertsz en Marit Severijnse/Caribisch Netwerk

Kralendijk– Honderden mensen gingen vandaag in de bijzondere gemeente Bonaire de straat op tegen het kabinetsbeleid in Den Haag. Reden voor demonstratie is groeiende armoede, maar ook tegen de ‘ongelijke behandeling’  door politiek Den Haag. 

lees verder

Tegen armoede demonstrerende Bonairianen eisen actie van politiek Den Haag

Dossier Koninkrijks Relaties - 6 mei 2022 - 1:21pm

Door Nathaly Evertsz en Marit Severijnse/Caribisch Netwerk

Kralendijk– Honderden mensen gingen vandaag in de bijzondere gemeente Bonaire de straat op tegen het kabinetsbeleid in Den Haag. Reden voor demonstratie is groeiende armoede, maar ook tegen de ‘ongelijke behandeling’  door politiek Den Haag. 

Inwoners merken in hun dagelijks leven dat ze in de gemeente Bonaire anders worden behandeld dan de gemeenten aan de andere kant van de oceaan. Werkloosheidsuitkering bestaat niet in drie Caribische gemeenten, bijvoorbeeld. Alle andere uitkeringen zijn fors lager, terwijl de levenskosten juist veel hoger zijn in de Cariben.

Sommige persoonlijke verhalen die inwoners aan Caribisch Netwerk delen zijn opnieuw schrijnend. Om te kunnen eten hebben sommige mensen nu zelfs een vogelval in hun tuin of moeten tot ‘s avonds laat aan de kade staan vissen.

De protestmars werd georganiseerd door de Bonairiaanse overkoepelende organisatie voor vakbonden USIBO. Naar schatting liepen zo’n 600 betogers van het kantoor van de vakbond naar het Wilhelmina Park in Kralendijk. “Na 12 jaar ongelijkheid is nu het volk aan het woord”, zegt Norman ‘Nochi’ Willem van USIBO.

Differentiatie of discriminatie
Bonaire is sinds 10 oktober 2010 een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. Gezien de grootte, de afstand en cultuur van het eiland is afgesproken dat er soms afgeweken wordt van de Europese gemeenten van Nederland. De voorwaarde was dat het wel altijd in het voordeel van de Bonairiaan zou zijn.

Volgens veel inwoners wordt er vanuit Den Haag gediscrimineerd en worden ze op het eiland verder de armoede ingeduwd. Op Bonaire is het ouderdomspensioen (aov) niet gelijkwaardig aan de aow in Nederland. De onderstandsuitkering (bijstandsuitkering) is 52 procent van het minimumloon, terwijl dit in Nederland 70 procent is. Het minimumloon is niet gelijkwaardig: wie het minimumloon verdient, heeft nog een tweede of soms derde bijbaan nodig.

‘De sfeer op het eiland is aan het veranderen’
“Je hoort vooral in de afgelopen drie weken veel in de Bonairiaanse media over de manifestatie”, vertelt correspondent Nathaly Evertsz. “USIBO waarschuwt ook sinds februari voor demonstraties, omdat ze vinden dat er vanuit Den Haag maar geen concrete acties komen. Je zag mensen van allerlei achtergronden meelopen, ook mensen van verschillende politieke kleuren. Dat laatste is ook opvallend voor Bonaire.” “Bijna alle Bonairianen hebben familieleden die in armoede worstelen en in een uitzichtloze situatie zitten. Dat de situatie hier schrijnend is, daar liggen genoeg rapport over. Maar ze zijn het nu zat dat Den Haag steeds zegt: wacht nou even, we zijn ermee bezig de kosten omlaag te krijgen. De sfeer op het eiland is aan het veranderen.”

‘Duidelijke boodschap aan kabinet’
Voor vakbond USIBO is er nu genoeg gepraat over de ongelijkheid op Bonaire. “Hiermee stuurt Bonaire een duidelijke boodschap naar het kabinet-Rutte. We accepteren dit niet meer”, zegt Mavis Abrahams. Zij is voorzitter van USIBO.

Volgens Abrahamsz zijn het de kwetsbare groepen op het eiland die al jaren gedupeerd worden. “Voor een grote groep Bonairianen is het continu een strijd om te overleven. Er is zelfs geen huursubsidie voor particuliere woningen. Hierdoor wonen meerdere personen in een huis om te kosten de delen. Vaak is dit de oorzaak van relationeel geweld.”

Schrijnende situaties
“Alles is te duur en het geld is niet genoeg. Ik woon op een kunuku. Doordeweeks eet ik alleen blikvoer en in de weekenden vlees of kip. Zo red ik het”, zegt de 66-jarige Bonairiaan Mario. Anderen waren aanwezig om hun solidariteit te tonen. “Ik loop mee uit solidariteit. Ik zie dat de situatie, de armste lagen van de bevolking het zwaarst treffen”, zegt een Europees-Nederlandse vrouw.

“Ik moest nu een tweede baan nemen anders red ik het niet”, vertelt Martha (52) die al 25 jaar op Bonaire woont. “Ik sta al jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Ik ben ingetrokken bij iemand, want ik de huur niet meer betalen.”

Elsie is door haar ziekte haar baan verloren. “Plotseling zat ik in de onderstand. Financieel, emotioneel en lichamelijk ben ik kapot”, zegt ze. “In een andere Nederlandse gemeente had ik een ziekteuitkering en hulp gekregen.”

Geduld is op, sfeer op Bonaire verandert
Het is opmerkelijk dat vrijwel iedereen het ermee eens is dat de sfeer op Bonaire in een snel tempo aan het veranderen is. “Het volk is uitgeput, het is genoeg geweest. Mensen die geen menswaardig bestaan leiden door armoede. Het moet nu ophouden”, zegt Mavis Abrahamsz van Usibo.

“De onrust op Bonaire is uiteraard aan het groeien. We zien het en het heeft er allemaal mee te maken dat men snel actie wil zien”, aldus gedeputeerde Nina den Heyer (Sociale Zaken). Volgens haar zorgt het kabinet op bepaalde tereinen wel voor wat vooruitgang. “Maar het gaat te traag. Je kunt mensen niet zo lang laten wachten.”

“Ons volk heeft pijn omdat Den Haag beslist wanneer differentiatie toegepast wordt. Dat zou geen probleem zijn geweest als de leden van de Tweede Kamer hier zouden wonen”, zegt PDB-eilandraadslid Clark Abraham.

Vakbond waarschuwt voor nieuwe protesten
Aan het einde van de demonstratie heeft USIBO een manifest overhandigd aan de gezaghebber van Bonaire en de leden van de eilandsraad. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) brengt volgende week een bezoek aan het eiland, waar ze ook het manifest overhandigd krijgt. Mogelijk komen er meer protesten op Bonaire als er geen concrete toezeggingen komen, waarschuwt de vakbond. “We hebben een commissie ingesteld die het hele proces in de gaten houdt. Wordt ervan afgeweken, zullen we gelijk tot actie overgaan”, zegt Bernard Landwier van USIBO.

Het bericht Tegen armoede demonstrerende Bonairianen eisen actie van politiek Den Haag verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bittere armoede op Bonaire: Inwoners eisen met demonstratie actie van politiek Den Haag

Caribisch Netwerk - 6 mei 2022 - 12:11pm

KRALENDIJK – Honderden mensen gingen in de gemeente Bonaire de straat op tegen het kabinetsbeleid in Den Haag. Reden voor demonstratie is groeiende armoede, maar ook tegen de ‘ongelijke behandeling’  door politiek Den Haag. 

Inwoners merken in hun dagelijks leven dat ze in de gemeente Bonaire anders worden behandeld dan de gemeenten aan de andere kant van de oceaan. Werkloosheidsuitkering bestaat niet in drie Caribische gemeenten, bijvoorbeeld. Alle andere uitkeringen zijn fors lager, terwijl de levenskosten juist veel hoger zijn in de Cariben.

Sommige persoonlijke verhalen die inwoners aan Caribisch Netwerk delen zijn opnieuw schrijnend. Om te kunnen eten hebben sommige mensen nu zelfs een vogelval in hun tuin of moeten tot ‘s avonds laat aan de kade staan vissen.


Verslag door Marit Severijnse Wil jij ook reageren op deze video? Ga meteen naar de video op onze Facebook-pagina.

De protestmars werd georganiseerd door de Bonairiaanse overkoepelende organisatie voor vakbonden USIBO. Naar schatting liepen zo’n 600 betogers van het kantoor van de vakbond naar het Wilhelmina Park in Kralendijk. “Na 12 jaar ongelijkheid is nu het volk aan het woord”, zegt Norman ‘Nochi’ Willem van USIBO.

Differentiatie of discriminatie
Bonaire is sinds 10 oktober 2010 een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. Gezien de grootte, de afstand en cultuur van het eiland is afgesproken dat er soms afgeweken wordt van de Europese gemeenten van Nederland. De voorwaarde was dat het wel altijd in het voordeel van de Bonairiaan zou zijn.

Volgens veel inwoners wordt er vanuit Den Haag gediscrimineerd en worden ze op het eiland verder de armoede ingeduwd. Op Bonaire is het ouderdomspensioen (aov) niet gelijkwaardig aan de aow in Nederland. De onderstandsuitkering (bijstandsuitkering) is 52 procent van het minimumloon, terwijl dit in Nederland 70 procent is. Het minimumloon is niet gelijkwaardig: wie het minimumloon verdient, heeft nog een tweede of soms derde bijbaan nodig.

‘De sfeer op het eiland is aan het veranderen’

“Je hoort vooral in de afgelopen drie weken veel in de Bonairiaanse media over de manifestatie”, vertelt correspondent Nathaly Evertsz. “USIBO waarschuwt ook sinds februari voor demonstraties, omdat ze vinden dat er vanuit Den Haag maar geen concrete acties komen. Je zag mensen van allerlei achtergronden meelopen, ook mensen van verschillende politieke kleuren. Dat laatste is ook opvallend voor Bonaire.”

“Bijna alle Bonairianen hebben familieleden die in armoede worstelen en in een uitzichtloze situatie zitten. Dat de situatie hier schrijnend is, daar liggen genoeg rapport over. Maar ze zijn het nu zat dat Den Haag steeds zegt: wacht nou even, we zijn ermee bezig de kosten omlaag te krijgen. De sfeer op het eiland is aan het veranderen.”

‘Duidelijke boodschap aan kabinet’
Voor vakbond USIBO is er nu genoeg gepraat over de ongelijkheid op Bonaire. “Hiermee stuurt Bonaire een duidelijke boodschap naar het kabinet-Rutte. We accepteren dit niet meer”, zegt Mavis Abrahams. Zij is voorzitter van USIBO.

Volgens Abrahamsz zijn het de kwetsbare groepen op het eiland die al jaren gedupeerd worden. “Voor een grote groep Bonairianen is het continu een strijd om te overleven. Er is zelfs geen huursubsidie voor particuliere woningen. Hierdoor wonen meerdere personen in een huis om te kosten de delen. Vaak is dit de oorzaak van relationeel geweld.”

Schrijnende situaties
“Alles is te duur en het geld is niet genoeg. Ik woon op een kunuku. Doordeweeks eet ik alleen blikvoer en in de weekenden vlees of kip. Zo red ik het”, zegt de 66-jarige Bonairiaan Mario.

Anderen waren aanwezig om hun solidariteit te tonen. “Ik loop mee uit solidariteit. Ik zie dat de situatie, de armste lagen van de bevolking het zwaarst treffen”, zegt een Europees-Nederlandse vrouw.

“Ik moest nu een tweede baan nemen anders red ik het niet”, vertelt Martha (52) die al 25 jaar op Bonaire woont. “Ik sta al jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Ik ben ingetrokken bij iemand, want ik de huur niet meer betalen.”

Elsie is door haar ziekte haar baan verloren. “Plotseling zat ik in de onderstand. Financieel, emotioneel en lichamelijk ben ik kapot”, zegt ze. “In een andere Nederlandse gemeente had ik een ziekteuitkering en hulp gekregen.”

Vakbond waarschuwt voor nieuwe protesten

Mogelijk komen er meer protesten op Bonaire als er geen concrete toezeggingen komen, waarschuwt de vakbond. “We hebben een commissie ingesteld die het hele proces in de gaten houdt. Wordt ervan afgeweken, zullen we gelijk tot actie overgaan”, zegt Bernard Landwier van USIBO.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) brengt volgende week een bezoek aan het eiland, waar ze ook het manifest overhandigd krijgt.

Aan het einde van de demonstratie heeft USIBO hun manifest alvast overhandigd aan enkele eilandraadsleden en de gedeputeerden Den Heyer (Sociale Zaken) en Hennyson Thielman (Economische Ontwikkeling) en enkele raadsleden van Bonaire.

Geduld is op, sfeer op Bonaire verandert
Op Bonaire wordt binnen en buiten de politiek gesproken over de sfeer die aan het veranderen zou zijn. “Het volk is uitgeput, het is genoeg geweest. Mensen die geen menswaardig bestaan leiden door armoede. Het moet nu ophouden”, zegt Mavis Abrahamsz van USIBO.

“De onrust op Bonaire is uiteraard aan het groeien”, aldus gedeputeerde Nina den Heyer (Sociale Zaken). “We zien het en het heeft er allemaal mee te maken dat men snel actie wil zien.” Volgens haar zorgt het kabinet op bepaalde terreinen wel voor wat vooruitgang. “Maar het gaat te traag. Je kunt mensen niet zo lang laten wachten.”

“Ons volk heeft pijn omdat Den Haag beslist wanneer differentiatie toegepast wordt. Dat zou geen probleem zijn geweest als de leden van de Tweede Kamer hier zouden wonen”, zegt PDB-eilandraadslid Clark Abraham.

Blijf op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Caribische gemeenschap. Abonneer dan net als anderen ook op de nieuwsbrief van Caribisch Netwerk.

The post Bittere armoede op Bonaire: Inwoners eisen met demonstratie actie van politiek Den Haag first appeared on Caribisch Netwerk.

Aanpak van arbeidsuitbuiting hoge prioriteit bij overheid

Bonaire.nu - 22 juli 2020 - 9:42am

Kralendijk – Zondagavond 19 juli 2020 heeft de Arbeidsinspectie samen met Korps Politie Caribisch Nederland, de Directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire, en de KMar een multidisciplinaire controle gehouden bij een snack gelegen aan de Kaya Balau.

Tijdens deze actie is gecontroleerd op zowel de wet identificatieplicht, de arbeidswet, de vreemdelingenwet, als ook op de aanwezigheid van een drank- en horecavergunning.

Tijdens de controle zijn diverse overtredingen geconstateerd waaronder niet gedocumenteerde inwoners, onhygiënische situaties, kamerverhuur en signalen van uitbuiting.

De verschillende diensten zullen op hun respectievelijk gebied nader onderzoek verrichten en waar nodig maatregelen terffen. 

Voor de overheidspartijen van het Caribisch Nederland heeft de aanpak van arbeidsuitbuiting hoge prioriteit.

Vacature SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire

Bonaire.nu - 22 juli 2020 - 7:30am

Dromen mag, ook als het daar nu even bij blijft. Maar wat als je alvast een begin richting die droom kunt maken? Ondanks dat er door COVID-19 letterlijk en figuurlijk grenzen aan onze bewegingen zijn gesteld, kijken wij met een positieve blik vooruit. Want na deze intense periode mag de zon weer schijnen en laten we daar de voorbereiden voor treffen samen.

Werken op de SEH en Ambulance (combi-functie) en daarnaast de mogelijkheid om ingewerkt te worden op de Air Ambulance* van Bonaire? Wij zijn voor het Fundashon Mariadal op zoek naar een SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire die deze stap durft te zetten en voor minimaal 3 tot 6 maanden op het eiland wil werken! 

Een unieke, maar pittige vacature. 

Als SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire werk je tijdens je dienst gecombineerd als ambulance- en SEH verpleegkundige. Bij een acute zorgvraag ben jij vaak de eerste zorgprofessional ter plaatse. Jij vervult in teamverband met de ambulancechauffeur een cruciale rol bij spoedeisende hulp. Jouw standplaats is de SEH en bij een melding ga jij mee op de ambulance. Wanneer jij het ter plaatste nodig acht dat de patiënt meegaat naar het ziekenhuis, vervolg jij deze op de SEH. Om deze functie te kunnen vervullen moet je zeer stevig in je schoenen staan. Een functie als deze kennen wij in Nederland namelijk niet. Bonaire heeft een klein ziekenhuis waar niet alle specialismen aanwezig zijn. Patiënten moeten soms worden overgevlogen naar Aruba, Curaçao of Colombia. 

*Als je minimaal een jaar in het ziekenhuis werkt, kan het zijn dat je als SEH/Ambulance Verpleegkundige wordt ingezet op de Air Ambulance. In dat geval zal er een training volgen waar je in een aantal dagen de theorie wordt geleerd en krijg je praktijktraining op de luchthaven. De vluchten op de Air Ambulance doe je naast de werkzaamheden als SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire.  

Het profiel voor de functie van SEH/Ambulance Verpleegkundige Bonaire:

 • Je bent SEH of Ambulance verpleegkundige in Nederland
 • Je bent in het bezit van een diploma Algemeen Verpleegkunde
 • Je beschikt over een diploma SEH Verpleegkundige en/of Ambulance Verpleegkundige/SOSA
 • Je hebt een geldige BIG (her)registratie https://www.bigregister.nl/
 • Ruime werkervaring als SEH en/of Ambulance Verpleegkundige
 • Je bent minimaal 3 tot 6 maanden beschikbaar (langere inzet heeft de voorkeur)
 • Het werken van een 40-urige werkweek is voor jou geen probleem. Dit is de norm binnen het ziekenhuis
 • Je bent een enthousiasteling die staat te springen voor een buitenlandse uitdaging
 • Flexibele instelling en daarnaast laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je een echte doorzetter
 • Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van de Spaanse taal is een pré. Je bent bereid om Papiamento te leren

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean
Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius. 

Dit mag je van ons verwachten:

 • Inschaling volgens de CAO van het ziekenhuis
 • Retourticket voor jouw partner als deze gedurende de gehele waarnemingsperiode met jou op het eiland blijft (bij een waarneming vanaf 6 maanden)
 • De eerste twee maanden wordt huisvesting voor je verzorgd en vergoed door het ziekenhuis
 • Begeleiding door Healthz op het gebied van jouw reis, verblijf en werkomstandigheden
 • Vanaf het begintraject tot het eind van jouw verblijfsperiode
 • Onze emigratiecoach op Bonaire is bereikbaar als jij daar behoefte aan hebt
 • Voordat je vertrekt krijg je van ons een basisles Papiaments https://www.healthz.eu/even-voorstellen-evy-witlox/
 • Ieder kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten
 • En het allerbelangrijkst… een ervaring die je nooit meer gaat vergeten

Laten we kennismaken met elkaar!

Zie jij jezelf in de toekomst als SEH/Ambulance verpleegkundige op Bonaire werken? Denk je dat jij stevig genoeg in je schoenen staat om deze combi-functie te vervullen? Dan spreken we je graag! Alle kennismakingsgesprekken doen wij tijdelijk via Skype, zodat we een goed beeld van elkaar kunnen krijgen. Wij snappen dat het lastig is om nu concrete plannen te maken, dus laten we ons richten op een goede brainstormsessie over de toekomst! Je kunt ons telefonisch bereiken +31(0)20-2443798 of per mail via info@healthz.eu.

De volledige vacaturetekst: https://www.healthz.eu/vacature/seh-verpleegkundige-bonaire/), de route naar een waarneming op Bonaire of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

Contactgegevens Healthz Recruitment
Healthz Zorgprofessionals Caribbean
+31(0)20-2443798
info@healthz.eu
www.healthz.eu

Maassluisstraat 2
1062 GD Amsterdam
Nederland
KVK. 59644583

Lees ook:

Boekenkastproject ‘Fundashon Lesa ta Dushi’ opnieuw verlengd

Bonaire.nu - 21 juli 2020 - 4:34pm

Kralendijk – Het boekenkast project ‘Fundashon Lesa ta Dushi’ gaat door met financiële steun van Wings of Support (KLM).

‘Fundashon Lesa ta Dushi’ is blij dat zij dit jaar opnieuw hun boekenkastproject voort kunnen zetten. Er zullen 12 boekenkasten gevuld worden met verschillende nieuwe (tweetalige) boeken. Net als vorig jaar worden deze boeken gedoneerd aan verschillende crèches en kinderopvanglocaties op Bonaire.

Dit jaar wordt het project gerealiseerd met financiële steun van “Wings of Support”, met wie ‘Fundashon Lesa ta Dushi’ een vergadering had om het project te presenteren.

De kasten zullen net als de vorige keer gemaakt worden door de MBO studenten van de klassen SMG2.1, SMG2.2 en AVOK3.1. In dit timmer-, schilder- en houtbewerkingsproject leren zij ook heel veel.

‘Wings of Support’ is een onafhankelijk, particulier initiatief van medewerkers van de KLM. Zij helpen kinderen, op de bestemmingen waar deze maatschappijen op vliegen, door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp.

Het project is goedgekeurd en ‘Fundashon Lesa ta Dushi’ heeft een bedrag van €5000,- ontvangen om het project te realiseren. Er zullen dit jaar en volgend jaar 12 gevulde boekenkasten worden gedoneerd.

De rest van de financiële steun zal tevens gebruikt worden om nieuwe boeken te doneren aan de locaties die vorig jaar boekenkasten hebben ontvangen.

‘Fundashon Lesa ta Dushi’ is zeer dankbaar voor de financiële steun van ‘Wings of Support’ en de samenwerking met de studenten van de SGB en ze blijven zich inzetten om lezen te promoten onder de jeugd op Bonaire.

Lees ook:

Eerste concert van Leerorkest Bonaire een groot succes

Bonaire.nu - 21 juli 2020 - 12:59pm
Foto: Inge Poorthuis

Gisteravond 20 juli vond het eerste concert plaats van het Leerorkest Bonaire. Het openluchtconcert werd gehouden op het terrein van Kolegio San Luis Betran in Rincon. Tijdens het optreden waren ouders en genodigden aanwezig. Zij konden genieten van het muzikale talent van de kinderen. Onder de sprekers waren onder andere Gezaghebber Edison Rijna en eilandgeduputeerde Nina den Heyer.

In navolging van de vele succesvolle projecten in Nederland, op Curaçao en op Aruba is dit Leerorkest het begin van Leerorkest Beweging op Bonaire. Met een Leerorkest op school krijgen de kinderen onder schooltijd muziekles van een professionele muziekdocent. De kinderen mogen zelf hun instrument kiezen. Vervolgens spelen alle kinderen samen in een groot Leerorkest.

Een impressie van het concert

Tijdens hun eerste concert werden de kinderen ondersteund door de kinderen van Talento Kultural (jeugdmuziekgroep van Mangazina di Rei) en de lokale band Grupo Tutti Frutti. Naast zang was er ook traditionele dans te zien gedurende de avond.

Leerorkest Bonaire wordt gecoördineerd door Stichting Mangazina di Rei en gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Stichting DOEN en het fonds voor Cultuurparticipatie. Zij geloven dat hoe meer positieve activiteiten er voor de kinderen georganiseerd worden, hoe meer kansen je creëert om hun talenten te ontdekken en hoe minder snel verveling toeslaat. Net als sport, maakt muziek kinderen sterker en gelukkiger. Daardoor zijn ze weerbaarder en dat legt een goede basis voor hun toekomst.

Een impressie van het concert

De kinderen uit het Leerorkest Bonaire gaven in een videoboodschap, die tijdens het concert werd vertoond, aan dat ze onder andere meer zelfvertrouwen hebben gekregen en discipline en geduld hebben ontwikkeld. Na het concert werd aan alle deelnemende leerlingen een certificaat uitgereikt.

Het concert was voor het publiek te volgen via de radio en via een livestreaming op Facebook. Heb je het concert gemist? Via deze link kun je het gehele concert alsnog bekijken.

Lees ook:

Ledenpas AFBW bij steeds meer bedrijven waardevol

Bonaire.nu - 21 juli 2020 - 11:43am
Meer winkels en organisaties sluiten zich aan bij het ledenpas project van AFBW.

Steeds meer bedrijven geven leden van AFBW voordelen op vertoon van de ledenpas. Recent hebben de volgende bedrijven zich aangesloten bij het ledenpas project.

Health Fitness Center Bonaire

Health Fitness Center Bonaire heet AFBW leden welkom, met gebruik van hun lidmaatschapspas biedt HFC Bonaire een korting van ruim 45% op het ALL-IN jaar abonnement. Daardoor betalten AFBW leden in plaats van $74 per maand slechts een bedrag van $40 per maand. Dit is een oproep voor alle AFBW leden om iets te doen voor je gezondheid en conditie. Eigenaar de heer Ron Soechit en manager Christel Engels staan voor je klaar om je te informeren en te begeleiden bij Health and Fitness Center Bonaire. Namens al haar leden wil AFBW de heer Ron Soechit bedanken voor zijn medewerking aan het ledenpasproject van AFBW.

Op de foto zie je het moment dat een vakbondslid haar lidmaatschapspas overdraagt aan de manager van Health Fitness Center mevrouw Christel Engels, dit als symbool dat de lidmaatschapspas wordt geaccepteerd. Ook is er een AFBW-afgevaardigde van de organisatie Fundashon Mariadal aanwezig.

Famoso Supermarket

In het groeiende ledenpasproject zijn AFBW-leden sinds vandaag ook welkom bij Famoso Supermarket met hun lidmaatschapspas. Bij Famoso Supermarket ontvangen leden van AFBW een korting van 10% * (er zijn enkele voorwaarden aan verbonden). Kom je boodschappen voordelig doen bij Famoso. AFBW wil namens al haar leden de eigenaar van Famoso Supermarket de heer Xu en zijn kinderen Carolina en Diego bedanken voor hun medewerking aan het ledenpasproject van AFBW.

Op de foto zie je het moment dat een vakbondslid haar lidmaatschapspas overdraagt aan de managers van Famoso Supermarket mevrouw Carolina en de heer Diego, dit als symbool dat de lidmaatschapspas wordt geaccepteerd. Hierbij is ook een AFBW-afgevaardigde van de organistatie Fundashon Mariadal aanwezig.

Karel’s Beach Bar

Ook Karel’s Beach Bar heeft zich aangesloten bij het ledenpasproject van AFBW, de eigenaar de heer Karel Visser is blij ook een bijdrage te kunnen leveren aan het project. Bij Karel’s Beach Bar ontvangen AFBW leden een korting van 10%. Je bent dan ook van harte welkom bij Karel’s Beach Bar om te komen eten, drinken en natuurlijk te genieten van het uitzicht dat je hebt over zee vanaf de pier. AFBW wil namens al haar leden de eigenaar van Karel’s Beach Bar Bonaire de heer Karel Visser bedanken voor zijn medewerking aan dit project.

Op de foto zie je het moment dat een vakbondslid haar lidmaatschapspas overdraagt aan de manager van Karel’s Beach Bar, dit als symbool dat de lidmaatschapspas wordt geaccepteerd. Hierbij is ook een AFBW-afgevaardigde van de organisatie Fundashon Mariadal aanwezig.

Mtech Electrical Supplies Bonaire

AFBW-leden zijn ook welkom bij Mtech Electrical Supplies Bonaire. Met het gebruik van het AFBW-ledenpas ontvangen zij een korting van 20%. AFBW wil namens al haar leden de manager van Mtech Electrical Supplies Bonaire de heer Karan Khanna bedanken voor zijn medewerking aan dit project.

Op de foto zie je het moment dat een vakbondslid haar lidmaatschapspas overdraagt aan een medewerkster van Mtech Electrical Supplies Bonaire, dit als symbool dat de lidmaatschapspas wordt geaccepteerd. Ook is er een AFBW-afgevaardigde van de organisatie Cargill Salt Company aanwezig.

Lees ook:

Vacature OK Assistent Aruba

Bonaire.nu - 21 juli 2020 - 9:39am

Zonaanbidders opgelet, want wij zoeken een OK Assistent voor het ziekenhuis op Aruba! Is het jouw droom om een periode in het buitenland te werken en op een tropisch eiland te wonen? Healthz Zorgprofessionals Caribbean gaat jou daarbij helpen! Laat deze onzekere periode jouw dromen voor de toekomst niet in de weg staan, want achter de wolken schijnt altijd de zon!

Hoe lang wil je op Aruba gaan wonen en werken?
Als je op korte termijn kunt starten dan ben je welkom voor een waarneming van 30 dagen. Ben je later dit jaar beschikbaar dan kun je starten voor een indiensttreding vanaf minimaal 2 maanden tot een jaar. Voor alle waarnemingen geldt dat hoe langer jij beschikbaar bent, hoe eerder je in aanmerking komt om te worden aangenomen. 

Waar ga je werken op Aruba?
Als OK assistent kom je te werken in het Dr. Horacio E. Oduber Hospital op Aruba. Dit is een algemeen ziekenhuis met 172 bedden. Het ziekenhuis telt ruim 900 medewerkers en heeft 20 verschillende specialismen in huis. Zij zetten geregeld personeel in dat via Healthz vanuit Nederland wordt aangetrokken om bij het ziekenhuis in dienst te komen. Deze ervaring zal het makkelijker maken om jezelf snel op je plek te voelen tijdens deze spannende stap in je carrière. Het gebouw waarin het ziekenhuis is gevestigd, wordt momenteel gemoderniseerd en uitgebreid. Aruba telt ongeveer 120.000 inwoners en wordt normaliter dagelijks bezocht door 15.000 toeristen. Als enige aanbieder van ziekenhuiszorg is het hele eiland aangewezen op het Dr. Horacio E. Oduber Hospital.

Het profiel voor de functie van OK Assistent Aruba:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau of BMH operatieve zorg
 • Minimaal 2 jaar ervaring als OK assistent
 • 30 dagen fulltime beschikbaar op korte termijn of minimaal 2 maanden fulltime beschikbaar later dit jaar
 • In het bezit van een geldig BLS certificaat
 • Ruime achtergrondkennis en brede ervaring met het toepassen van gespecialiseerde werkwijzen, methoden en technieken
 • Kennis van werking en gebruik geavanceerd medische apparatuur en instrumentarium en kennis van het gebruik van PC’s en geautomatiseerde systemen
 • Je hebt geen probleem met het werken van een 40-urige werkweek. Dit is de norm binnen het ziekenhuis
 • Jij draait alle diensten
 • Bereid om gevraagd of ongevraagd als vakoudste te fungeren indien dit noodzakelijk is
 • Je houdt ontwikkelingen en kennis op vakgebied op peil d.m.v. congressen en bijscholing
 • Je bent een enthousiasteling die staat te springen voor een buitenlandse uitdaging
 • Flexibele instelling en daarnaast laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je een echte doorzetter
 • Stressbestendig, klantvriendelijke en service verlenende houding
 • Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal. Spaans is een pré. Je doet daarnaast je best om je te verdiepen in Papiaments

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean
Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius. 

Dit mag je van ons verwachten:

 • Healthz begeleid jou op het gebied van jouw reis, verblijf en werkomstandigheden. Vanaf het begintraject tot het eind van jouw verblijfsperiode
 • Afhankelijk van je indiensttreding ontvang je een financiële tegemoetkoming voor de huur van een woning en een auto (1 tot 2 maanden)
 • Wij ondersteunen jou bij het zoeken naar huisvesting en een huurauto
 • Onze emigratiecoaches op Aruba zijn bereikbaar als jij daar behoefte aan hebt
 • Een retourticket Nederland – Aruba mag gedeclareerd worden
 • Als het past binnen het tijdspad dan ontvang je een uitnodiging voor onze basisles Papiaments
 • Elk kwartaal organiseren wij een kennismakingsborrel voor de vertrekkende Caribbean kandidaten
 • Maar het allerbelangrijkst…we helpen jou aan een onvergetelijke ervaring 

Jij komt tijdens jouw inzet in dienst van het Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Het ziekenhuis volgt voor het salaris en arbeidsvoorwaarden de huidige CAO.

We vertellen je graag over de mogelijkheden!
Jij bent een OK Assistent met voldoende ervaring, een optimist en je denkt graag in kansen. Laat Healthz jou dan helpen om je te verdiepen in de mogelijkheden tot het werken op Aruba! Door middel van een kennismakingsgesprek (tijdelijk via Skype) kunnen we jou een goed beeld schetsen van dit avontuur. Wij snappen dat het lastig is om nu concrete plannen te maken, dus laten we ons richten op een goede brainstormsessie over de toekomst! Je kunt ons telefonisch bereiken +31(0)20-2443798 of per mail via info@healthz.eu.

De volledige vacaturetekst van OK Assistent Aruba (doorlinken naar https://www.healthz.eu/vacature/ok-assistent-aruba/), de route naar een waarneming op Bonaire of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu

Lees ook:

90% van de reizigers naar Bonaire is getest

Bonaire.nu - 21 juli 2020 - 8:31am

Kralendijk – Volgens het OLB kiezen reizigers vanuit Nederland er zelf voor om zich te laten testen op COVID-19. Afgelopen weekeind hadden rond de 90% een test bij zich. Uit dit percentage blijkt dat reizigers hun verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor de eigen gezondheid, maar ook voor de volksgezondheid op Bonaire.

PCR-test
Bonaire verzoekt de reizigers om zich binnen 72 uur voor vertrek te laten testen.  Reizigers krijgen na de test een verklaring waar uit blijkt dat zijn negatief zijn getest. Het gaat hier om de PCR-test, niet om een van de minder betrouwbare sneltesten.

Gezondheidsverklaring
Iedere reiziger naar Bonaire moet voordat hij naar Bonaire vertrekt een gezondheidsverklaring invullen. Het formulier staat op https://bonairepublichealth.org/en/form De formulieren komen binnen bij de afdeling Publieke gezondheid. Medewerkers bij de afdeling Publieke gezondheid willen van te voren weten wie er naar Bonaire wil komen en zij willen vooraf inschatten of er mogelijke risico’s zijn. Ook kunnen zij zo vooraf reizigers informeren over het in-reisbereid van Bonaire.
Reizigers moeten de gezondheidsverklaring op verzoek kunnen tonen bij de medewerker van de afdeling Publieke gezondheid op de luchthaven of in de haven. Dit is mogelijk door een uitgeprint formulier meenemen in hun handbagage of het formulier te tonen op hun telefoon.

Meer informatie
Voor meer informatie over het in-reisbeleid van Bonaire, kijk op de Facebookpagina van het Openbaar Lichaam Bonaire. 

Smart Desinfectie zuil nu verkrijgbaar op Bonaire

Bonaire.nu - 21 juli 2020 - 8:28am

De Smart© desinfectie zuil met contactloze werking en een hervulbare tank van maar liefst 5 liter, is eenvoudig te plaatsen en ideaal voor in alle ruimtes. Denk bijvoorbeeld aan de ingang van een winkel, op kantoor, in het ziekenhuis, een restaurant of andere plaatsen waar veel mensen komen. Het grootte voordeel van de Smart© desinfectie zuil is dat deze niet aangeraakt hoeft te worden door de gebruiker, de Smart© dispenser is daardoor zonder risico op virus verspreiding te gebruiken.

Voordelen op een rij
 • Contactloos reinigen van de handen
 • RVS opvangbakje voor morsen
 • 5 Liter navulbare voorraadtank goed voor 8- a 10.000 doseringen
 • Doseringen instelbaar
 • Afsluitbaar compartiment van de voorraadtank
 • Geschikt voor Be Smart© Handalcohol 80% en Be Smart© Handgel 70% Nederlandsfabricaat
 • RVS standaard behuizing of gelakt staalplaat behuizing (meerprijs)
 • Eigen uitstraling met bedrijfskleuren (optie)
 • Verrijdbaar (optie)
 • 100% Nederlands product
 • Afmetingen 390 x 390 x 1370 mm (lxbxh)
Desinfectie zuil met temperatuurmeter

Naast de handsfree desinfectie dispenser is er ook een model verkrijgbaar met een additionele temperatuurmeter. Dit model heeft de zelfde specificaties als het model zonder temperatuurmeter het enige verschil is de hoogte van het apparaat. Desinfectie zuil met temperatuurmeter is 390 x 390 x 2000 mm De temperatuurmeter is ook separaat verkrijgbaar en kan bevestigd worden aan de muur. Neem contact op met Smart Solutions Caribbean voor meer informatie

Contact

U kunt uw Smart© desinfectie zuil bestellen bij Smart Solutions Caribbean
Neem voor meer informatie contact op met:
Pim van Caem +599 795 9705
Arie de Graaf+599 795 3503
E-mail: Smartsolutionscaribbean@gmail.com

Lees ook:

Vissen met netten toegestaan op Bonaire

Bonaire.nu - 20 juli 2020 - 5:45pm

Regelmatig zie je ze liggen, grote visnetten vlak voor de kust van Bonaire. Op de vraag of dit illegaal is geeft Stinapa antwoord: Vissen met netten is legaal op Bonaire. In de wetgeving van het Bonaire Marine Park staat dat vissers netten mogen gebruiken tijdens hun werkzaamheden. Netvissen is zelfs een traditionele manier om vis te vangen voor bewoners van het eiland. Wel is het zo dat de vismethode uitsluitend gebruikt mag worden om Masbango (Bigeye Scad) te vangen. Deze vissen vormen de basis van een geliefd Bonairiaans gerecht.

Aan het netvissen zijn wel voorwaarden verbonden. Vissers moeten zich aan bepaalde regels houden tijdens en na het gooien van het net. Zo mogen zij het net niet onbeheerd achter laten. Ook moet er iedere twee uur iemand om het net zwemmen om te controleren of er geen schildpadden vastzitten. Uiteraard moet een vastzittende schildpad direct bevrijd worden.

Daarnaast moeten de netten die gebruikt worden door Stinapa gecertificeerd zijn. Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op het type net, aangezien sommige netten een gevaar vormen voor andere beschermde soorten. Mocht er een dode schildpad of een beschermde vis dood aangetroffen worden in het visnet, dan wordt het net in beslag genomen.

Tenslotte schrijft de wet voor dat bij de grote pieren in Playa en bij de ingangen van de jachthavens van Plaza Beach Resort en Harbour Village geen netten mogen worden uitgezet.

Speervissen

Speervissen is op Bonaire verboden. Zelfs het in bezit hebben van een harpoen en/of ander materiaal om mee te speervissen is niet toegestaan.

Stinapa Bonaire is een bewustwordingscampagne onder de naam ‘Ban Piska’ gestart. Tijdens deze campagne worden mensen op de hoogte gebracht van de regels omtrent vissen in het Bonaire Marine Park.

Lees ook:

Inhoud syndiceren