kop

HBO

Docent

Korte omschrijving: 
Docent in het mbo, voornamelijk werkzaam met ( kansarme) jongeren .

Graag zou ik de uitdaging willen aangaan om jongeren, jong volwassenen een gedegen opleiding op Bonaire te kunnen geven. Mijn hart en expertise ligt voornamelijk bij mbo 1 en 2.

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Voornamelijk werkzaam met (kansarme) jongeren. Zie cv.
Datum van beschikbaarheid: 
1 augustus 2014

Klinisch Chemisch Laborant **

Korte omschrijving: 
Wil graag de uitdaging aan een nieuwe baan
Branche: 
Zorg / Welzijn
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Voor een compleet overzicht van mijn opleiding en ervaring, verwijs ik u naar bijgevoegd Curriculum Vitae.
Datum van beschikbaarheid: 
5 maart 2014

Docent Zorg & Welzijn en SocialWorker ***

Korte omschrijving: 
Ik ben hulpverlener en ik doceer.
Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Ik werk meer dan 10 jaar in de zorg. Ik ben ook Sociaal Pedagogische Hulpverlener, dus ik kan ook die kant opgaan voor een eventuele baan.
Datum van beschikbaarheid: 
20 februari 2014

Participatiestage

Branche: 
Non-profit
Functiegroep: 
Overige
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Stageplaats gaat in per : 
1 februari 2018
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Stichting Mangazina di Rei
Activiteiten bedrijf: 
HET CULTUURPARK In de tijd dat heel Bonaire een gouvernementsplantage was, was Mangazina di Rei (1824) een opslagplaats waar de gouvernementsslaven hun rantsoen kwamen halen. Het speelde een rol van betekenis in de landstuinen van het gebied Rincon. Nu is Mangazina di Rei onderdeel van ons Cultuurpark en Educatief centrum dat door stichting Mangazina di Rei wordt gerund met het doel bij te dragen aan een multifunctioneel platteland waarbij ruimtelijke, sociale, culturele en economische ontwikkelingen gecombineerd worden. Studenten van verschillende disciplines en niveaus kunnen stage lopen in het cultuurpark. Daarbij worden ze begeleid door gepassioneerde senioren, professionals en (bedrijfs)vrijwilligers. Samen laten we bezoekers het natuurschoon en de culturele rijkdom van het gebied Rincon zien en ervaren.
Plaats: 
Bonaire, Rincon
Telefoon: 
+ 599 7862101.
Contactpersoon: 
Mw. Heleen Christiaan-Quartel

Zeer ervaren leidinggevende met management ambities in het verandermanagement binnen de zorg en welzijn.

Korte omschrijving: 
Ik ben op zoek naar nieuwe uitdagingen en/of opdrachten.

Zeer ervaren leidinggevende met management ambities in het verandermanagement binnen de zorg en welzijn. 

Branche: 
Non-profit
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Parttime
Werkervaring: 
zie cv
Datum van beschikbaarheid: 
1 december 2014

MEd, Post HBO

Korte omschrijving: 
Master of Education, specialisatie Orthopedagogiek
Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
. In mijn arbeidsverleden in Nederland heb ik mij naast lesgevende taken ook bezig gehouden met leerlingenzorg (inclusief het verzorgen van trainingen zoals de Faalangst Reductie, Sociale Vaardigheden, Studie Vaardigheden enz.) alsook diagnostiek, eerst als intern begeleidster op een Lom school in Amsterdam later o.a. als loketfunctionaris (begeleidster aanloopgroep) bij het Regionaal Expertise Centrum (REC) IV. Het coachen en begeleiden van collega’s en stagiaires, op het gebied van de bij de individuele leerling passende onderwijshulpverlening (onderwijs op maat) behoorde daarbij o.a. eveneens tot mijn taken. Ik kan u verzekeren dat ik, op de werkvloer in Nederland, een zeer goede ‘leerschool’ gehad heb, waarbij ik al in mijn eerste baan, als intern begeleidster, ervaring heb opgedaan met het ontwikkelen van onderwijsinhoudelijk (school)beleid maar ook met het schrijven van beleidsdocumenten. Tevens ben ik, m.n. bij mijn laatste werkgever ook voortdurend in de gelegenheid gesteld mijn kennis ‘bij te spijkeren’ door een groot aanbod van in-company trainingen, en ben ik in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan regionale onderwijs ‘vernieuwende’ projecten, vanwege de uitvoer van (kleine en middelgrote) projecten zoals bijv. het project ‘Herstart’, alsook het ‘Roma-Project’ in Amsterdam Zuid-Oost. Na emigratie vanwege gezondheidsredenen (het klimaat) heb ik mij in de afgelopen 5 jaar in Suriname als kleine zelfstandige in de afgelopen jaren bezig gehouden met de diagnostiek, het adviseren en begeleiden van leerkrachten mbt individuele zorgleerlingen binnen het reguliere basis- en voortgezet onderwijs, het verzorgen van trainingen aan kinderen en ouders alsook het verzorgen van studiedagen op scholen. Tevens ben ik betrokken geweest bij de doorstart van een Nederlandse V.O. school in Suriname, waarbij ik, vanwege het gebrek aan expertise op dat moment binnen deze school, mij voornamelijk heb bezig gehouden met het ontwikkelen van de benodigde beleidsdocumenten tbv de subsidiënt, het NOB, alsook de Nederlandse onderwijsinspectie Buitenland.
Datum van beschikbaarheid: 
4 februari 2014

All-round flexibele (directie)secretaresse ***

Korte omschrijving: 
Brede ervaring met kennis van fianciën en HRM

In 2009 ben ik vanuit Nederland naar Curaçao geremigreerd, waar ik tot eind februari 2013 werkzaam was als directiesecretaresse bij het Bureau Ziektekostenvoorzieningen. Op dit moment ben ik tijdelijk werkzaam bij een tandartsenpraktijk waar ik baliewerkzaamheden, de financiële administratie en indien nodig tandartsassistent-werkzaamheden verricht.

Branche: 
Overig
Functiegroep: 
Administratief en secretarieel
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Van 1990 t/m 2009 heb ik in Nederland via uitzendbureaus gewerkt bij diverse ministeries, overheidsinstellingen, scholen, beursgenoteerde en kleine bedrijven. Hierdoor heb ik een interne helicopter view ontwikkeld, rekeninghoudend met deadlines. Een overzicht van enkele werkgevers: ministerie van Binnenlandse Zaken - directie politie ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij - afdeling Opleidingen Rijksdienst Beeldende Kunst en VOF ((Vakopleiding Openbare Financiën) Wijndealercentrum, woonzorg voor ouderen GGZ Leidschendam - opleidingen Psychiatrie Mondiaan College, ABB Lumus Global bv en Logimark, een marketing bedrijf.
Datum van beschikbaarheid: 
13 januari 2014

Dame HBO-er zoekt baan ***

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Datum van beschikbaarheid: 
2 januari 2014

CV Jan Bosma

Korte omschrijving: 
Jan Bosma, HBO maatschappelijk werk, coaching, gezinshulpverlening, gezinsvoogd, jeugdreclassering, verslavingsconsulent, forensische psychiatrie zie cv

Ik ben me aan het orienteren op mogelijkheden om mij te vestigen op een van de eilanden van de nederlandse antillen, tips, adviezen, enz enz welkom !!                       

Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Overige
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Parttime
Werkervaring: 
zie CV
Datum van beschikbaarheid: 
1 januari 2014

Nederlands tekstschrijver/docente Nederlands/docente creatief schrijven

Korte omschrijving: 
reclameteksten, webteksten, artikelen, lessen Nederlands en creatief schrijven
Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Parttime
Datum van beschikbaarheid: 
6 december 2013
Inhoud syndiceren