kop

Woningstichting Bonaire FCB tekent overeenkomst voor financiering 500 woningen

Door Harald Linkels

Kralendijk – De Fundashon Cas Boneriano is er eindelijk in geslaagd de benodigde financiering om 500 woningen op het eiland neer te kunnen zetten voor de lagere inkomens zeker te stellen. Vrijdagavond tekende directeur Ben Oleana de overeenkomst met een speciaal voor dit doel in het leven geroepen consortium van financiers.

Een zichtbaar tevreden en soms ook geëmotioneerde Oleana, vertelde over het lange traject dat aan de financiering vooraf was gegaan. “Er waren dagen in dit lange proces dat ik tegen niemand wilde spreken. Op andere dagen heb ik geschreeuwd uit woede en er zijn zelfs momenten geweest dat ik uit pure frustratie heb gehuild”, aldus Oleana.

De vasthoudendheid van de FCB-directeur heeft uiteindelijk wel vruchten afgeworpen. De overeenkomst met de Vidanovabank, het Vidanova Pensioenfonds, het Shell Pensioenfonds en het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) behelst de financiering van 23 miljoen dollar voor de bouw voor bijna 500 woningen. In totaal is een bedrag van bijna 34 miljoen dollar nodig. Partijen werden het, na lang onderhandelen, eens over de voorwaarden voor het verstrekken van een lening voor een periode van 20 jaar, tegen een relatief lage rente van 4,4%. De woningstichting brengt zelf ook een behoorlijk deel van het kapitaal in dat de afgelopen jaren door goed financieel beleid werd opgebouwd.

Concrete afspraken

Ook het recent gesloten Bestuursakkoord tussen het regering en het Bestuurscollege op Bonaire leverde een positieve bijdrage. Door het akkoord werden afspraken gemaakt over bijdragen aan het project door zowel den Haag als de lokale overheid. De beide overheden leveren niet alleen geld en benodigde terreinen, maar ook een bijdrage aan het aanleggen van benodigde infrastructuur. Daarnaast zijn er, na jaren soebatten, eindelijk ook concrete afspraken gemaakt over het opzetten van een systeem voor huursubsidie dat er voor moet zorgen dat de woningen betaalbaar blijven voor hen die dat het hardste nodig hebben. Het project zal worden uitgevoerd in fasen in een periode van zo’n 7 jaar. De te bouwen woningen zijn verspreid over diverse wijken op het eiland.

Overigens is er meer goed nieuws voor de stichting: inmiddels zijn de eerste woningen klaar van een eerder project bestaande uit 76 dat werd gefinancierd door de RBC bank. Daarnaast kregen alle woningen die reeds worden beheerd door de FCB een stevige opknapbeurt. Oleana heeft er, samen met zijn team, de afgelopen jaren hard aan gewerkt van de FCB een gezonde stichting te maken. Huurachterstanden werden weggewerkt en de stichting heeft haar boekhouding geheel en al op orde, blijkend uit tijdige en goedgekeurde accountantsverklaringen.

Staatssecretaris Knops van BZK had in eerste instantie niet al te veel vertrouwen in de FCB en haar plannen, maar draaide – na een aantal stevige gesprekken met Oleana – bij. De inspanningen van FCB en de bijdragen vanuit zowel de eilandelijke overheid als politiek Den Haag gaven de financiers voldoende vertrouwen tot het sluiten van de overeenkomst, die de bouw van de woningen mogelijk maakt.