kop

Welke definities hanteert CBS-NL?

 

(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba

Betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen van vóór 10 oktober 2010 en Aruba behoorden.

Het gaat om de eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
.
Vanaf 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen ontbonden.
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat dan uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Alle eilanden hebben een nieuwe status.
Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk zijn Curaçao en Sint Maarten autonome landen. De landen hebben een zelfstandig bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland.
De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel Caribisch Nederland, hebben een diepere band met Nederland en functioneren als bijzondere gemeente van Nederland.
.
Op 1 januari 1986 werd Aruba afgescheiden van de Nederlandse Antillen.
Sinds die datum is Aruba een nieuw land binnen het Koninkrijk de Nederlanden. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk is Aruba een autonoom land. Aruba heeft een zelfstandig bestuur en is niet meer
afhankelijk van Nederland.


- Caribisch Nederland

Nieuw land ontstaan uit de ontbinding van de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010.
Caribisch Nederland bestaat uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij hebben een diepe band met Nederland en functioneren als bijzondere gemeente van Nederland.
Voor de statistieken die het CBS over Nederland maakt wordt Caribisch Nederland als afzonderlijk land onderscheiden.
.
Omdat Caribisch Nederland in de registers die het CBS gebruikt pas sinds deze ontbinding apart wordt onderscheiden kan het CBS in principe alleen personen die na de ontbinding zijn geboren tot dit geboorteland rekenen.
.
Is eveneens geteld in het aantal van '(voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba'.

 

- Nederlandse Antillen (oud)

Betreft de Nederlandse Antillen van vóór 10 oktober 2010.
Het gaat om de eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.
.
Omdat de Nederlandse Antillen (oud) in de registers die het CBS gebruikt na de ontbinding officieel niet meer als actueel land kan voorkomen, kan het CBS in principe alleen personen die vóór de ontbinding zijn geboren tot dit geboorteland rekenen.
.
Is eveneens geteld in het aantal van '(voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba'.
.
Vanaf 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen ontbonden.
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat dan uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Alle eilanden hebben een nieuwe status.
Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk zijn Curaçao en Sint Maarten autonome landen. De landen hebben een zelfstandig bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland.
De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel Caribisch Nederland, hebben een diepere band met Nederland en functioneren als bijzondere gemeente van Nederland.
.
Op 1 januari 1986 werd Aruba afgescheiden van de Nederlandse Antillen.
Sinds die datum is Aruba een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.