kop

Wat betekent ANBI status voor BanBoneiruBek

ANBI

Waar staat ANBI voor?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Sinds 1 januari 2006 zijn goede doelen die gerangschikt  zijn door de Belastingdienst als ANBI organisatie geheel vrijgesteld van schenkings- en successierechten.

Er zijn echter nieuwe maatregelen aangekondigd om de goede doelen beter te controleren die gebruik maken van de fiscale faciliteiten. Op 1 februari 2007 heeft het ministerie van Financiën in een besluit de eisen gepubliceerd waaraan charitatieve instellingen moeten voldoen voor de toepassing van de fiscale faciliteiten vanaf 1 januari 2008.  

De Belastingdienst in ‘s-Hertogenbosch zal dit besluit moeten uitvoeren. Zij gaan dus de maatregelen uitvoeren en controleren.

Invullen ANBI formulieren
Sinds 1 juni 2007 worden de aanvraagformulieren ANBI van de Belastingdienst verzonden aan meer dan 50.000 instellingen in Nederland waarmee de huidige gerangschikte goede doelen een beschikking aan kunnen vragen om ook na 1 januari 2008 gerangschikt te blijven. Het betreft een vragenlijst die men dient in te vullen en te versturen naar de Belastingdienst in Heerlen. Daar worden de formulieren automatisch verwerkt. Zolang op iedere vraag het antwoord JA is voldoet uw organisatie aan de eis en maakt uw organisatie kans op de ANBI status.

Wat is er veranderd?
Op zich niet zo veel. Wat zeker veranderd is is het hebben van een actueel beleidsplan betreffende uw organisatie. Goede doelen moeten zelf controleren of zij voldoen aan de nieuwe regeling en het aanvraagformulier terug sturen. Indien men geen aanvraagformulier ontvangen heeft zal men zelf de beschikking moeten aanvragen. De Belastingdienst zal een en ander steekproefsgewijs controleren.

Steunstichtingen
Goede doelen die bekend staan als steunstichtingen dienen bij de eerste vraag  de verhoudingen met de te steunen organisatie goed na te gaan.

Voorbeeld aanvraagformulier ANBI
Klik hier voor een voorbeeld van het aanvraagformulier van de Belastingdienst.

Schenkbelasting?

Moeten goede doelen schenkbelasting betalen over mijn gift? 

Organisaties voor goede doelen die erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Erkenning als ANBI 

Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst de ANBI-status aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI gekwalificeerd kan worden.

ANBI-status, schenkingen en giften 

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst en www.anbi.nl.