kop

Wapenschild van Bonaire

Het wapen van Bonaire

Kenmerken

 

  • Het wapen van Bonaire heeft een schild in azuur (blauw) met een stuurrad van goud (geel).
  • Het hartschild is zilver (wit) met een ster van keel (rood) die wordt omsloten door een kompasring van sabel (zwart).
  • Het schild wordt gedekt door een gouden kroon met vijf bladeren.
  • Uit: Hoge Raad van Adel, jaarverslag 2010

 

BONAIRE

Bij Wet van 17 mei 2010 (Stb. 345) is het eilandgebied Bonaire een openbaar lichaam binnen het Koninkrijk der Nederlanden geworden. Op 20 juli verzocht het bestuurscollege van het eilandgebied toestemming om als wapen van de bijzondere gemeente Bonaire het wapen van het eilandgebied te mogen voeren.

Dit wapen was vastgesteld bij Eilandsbesluit van 26 juni 1986, nr. 9 (A.B. 1986,

nr. 13) en is daarin als volgt omschreven: een schild in azuur: 1. waarop een stuurrad van goud; 2. waarop een hartschild van zilver, een 6-puntige ster van keel, omsloten door een kompasring van sabel; 3. gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.

In zijn advies van 31 augustus 2010 kon de Raad instemmen met dit wapen. Hij adviseerde evenwel om de gebruikelijke heraldische blazoenering aan te houden en daarin het aantal punten (6) van de ster weg te laten, omdat het hier een gebruikelijke ster betreft. Om dezelfde reden worden evenmin de acht spaken van het stuurrad genoemd.

Bij Koninklijk Besluit van 20 september 2010, nr. 10.002198, werd voor het nieuwe openbaar lichaam Bonaire het volgende wapen bevestigd: in azuur een stuurrad van goud; in een hartschild van zilver een ster van keel, omsloten door een kompasring van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.

Symboliek

Het blauwe schild verwijst naar de hemel en naar de zee, die Bonaire met de wereld verbindt en een belangrijke rol speelt in onze economie.

Het gouden stuurrad vertegenwoordigt de Bonairianen die de wereldzeeën hebben bevaren en vanouds tot de beste zeevaarders en botenbouwers van onze regio worden gerekend.

De rode ster symboliseert het bloed dat de Bonairianen hebben vergoten om zich te bevrijden van vijanden. De punten van de ster verwijzen naar de zes traditionele wijken op het eiland: Rincon, Nort di Saliña, Antriol, Nikiboko,

Tera Kora en Playa.

De zwarte kompasring staat voor koersvastheid en onze economische, vriendschappelijke en culturele relaties in alle windstreken.

De gouden kroon laat de band tussen Bonaire en het Koninkrijk der Nederlanden zien.

 

Heraldiek

De kleuren van het wapen van Bonaire zijn zogenaamde heraldische kleuren: het metalen goud (geel) en zilver (wit); en de kleuren azuur (blauw), keel (rood), sabel (zwart).

Heraldiek is de wetenschap van wapens: herkenningstekens van personen, families of organisaties. Ze zijn ontstaan in de Europese middeleeuwen en zijn afgeleid van de uitrusting van ridders.

Het schild is het belangrijkste deel van een wapen. Daarboven zie je vaak een helm of een kroon. Als eiland dat tot het Koninkrijk der Nederlanden behoort heeft Bonaire het recht om de markiezenkroon in het wapen te gebruiken.

Wapens van publiekrechtelijke lichamen worden verleend bij koninklijk besluit. De Hoge Raad van Adel begeleidt de wapenverleningsprocedure en zorgt ervoor dat de wapens heraldisch kloppen.

Papiamentu