kop

Waarnemend Rijksvertegenwoordiger benoemd

 

De ministerraad heeft vrijdag 14 oktober een voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bekrachtigd om de heer Julian Carlyle Woodley (59) te benoemen tot waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Als waarnemend Rijksvertegenwoordiger zal de heer Woodley Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte vervangen indien deze voor langere tijd afwezig is.

De heer Woodley heeft van 1975 tot 1983 gewerkt als ambtenaar op het kantoor van de Ontvanger der Belastingen op St. Eustatius. Van 1983 tot 2003 was hij lid van de Eilandsraad op St. Eustatius. De heer Woodley was verder gedeputeerde in het bestuurscollege van St. Eustatius, van 1987 tot 1989 en van 1991 tot 1999. In 2002 werd hij gekozen tot Statenlid in het parlement van de Nederlandse Antillen. Deze functie bekleedde hij de volle termijn van vier jaar, waarna hij werd herkozen voor een tweede periode, die duurde van maart 2006 tot juni 2007. Daarna werkte de heer Woodley als gedeputeerde in het Bestuurscollege en als lid van de Eilandsraad, van juli 2007 tot maart 2011.

De heer Woodley is intussen teruggetreden uit de politiek en woont op zijn geboorte-eiland St. Eustatius. Als Statenlid in het parlement van de toenmalige Nederlandse Antillen hield hij zich onder meer bezig met de staatkundige veranderingen. Hij kan voor deze uiterst belangrijke positie van waarnemend Rijksvertegenwoordiger bogen op jarenlange toewijding in de ambtelijke dienst en op zijn ervaring, kennis en deskundigheid opgedaan in zijn eerdere werk voor de openbare lichamen van Saba, St. Eustatius en Bonaire.