kop

Verbeterde koopkracht voor inwoners Caribisch Nederland in 2019

 

8-6-2021 15:30

 

De koopkracht van Caribische Nederlanders is in 2019 ten opzichte van dezelfde groep mensen in 2018 gestegen. De koopkracht verbeterde met name door de verhoging van de lonen, de kinderbijslag, het wettelijk minimumloon en uitkeringen. Op Sint Eustatius en Saba ging de bevolking er in doorsnee 4,9 procent op vooruit ten opzichte van 2018, op Bonaire was dit 3,9 procent. Uitkeringsontvangers en personen in eenoudergezinnen profiteerden het meest. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van 2012 tot en met 2017 steeg de doorsnee koopkracht op Caribisch Nederland jaarlijks. In 2018 steeg het gemiddelde prijsniveau op Bonaire en Saba meer dan het inkomen op deze eilanden, waardoor de koopkracht daalde. In 2019 is er een aantal stappen gezet om de bestaanszekerheid te verbeteren, waardoor de mensen op alle drie de eilanden er in koopkracht op vooruit gingen. Zo maakte de verlaging van werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen ruimte voor verhoging van de lonen. Ook werden de uitkeringen en het wettelijk minimumloon verhoogd.

De doorsnee koopkracht van personen in huishoudens met voornamelijk inkomen uit arbeid verbeterde met 4,8 procent het meest op Sint Eustatius. Een doorsnee koopkrachtverandering van 4,8 procent in 2019 houdt in dat de helft van de personen er 4,8 procent of meer in koopkracht op vooruit ging en de andere helft minder. Personen in huishoudens met vooral inkomen uit een uitkering gingen er op Bonaire het meest in koopkracht op vooruit, namelijk 7,2 procent. Eén op de vijf personen in deze huishoudens ging er in koopkracht op achteruit.

 

Meeste koopkrachtwinst bij huishoudens met kinderen

Op alle drie de eilanden verbeterde de koopkracht in doorsnee bij alle huishoudenstypen. Door de verhoging van de kinderbijslag steeg de koopkracht vooral bij personen in huishoudens met minderjarige kinderen. Voor personen in eenoudergezinnen was de stijging het grootst. Deze gingen er met respectievelijk 8,2 procent, 7,4 procent en 9,4 procent op vooruit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De koopkracht daalde bij minder dan een op de drie personen in eenoudergezinnen.

 

Jonge mensen profiteren het meest

Op alle drie de eilanden steeg de koopkracht in alle leeftijdsgroepen. Bij personen tot 40 jaar steeg de koopkracht met respectievelijk 4,8 procent, 5,9 procent en 7,0 procent voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze mensen zijn nog volop aan de slag met de opbouw van hun carrière. Ook zijn er in de huishoudens waar zij deel van uitmaken vaker kinderen. Deze personen profiteerden van de loonsverhoging en van de verhoogde kinderbijslag.

Sterkste koopkrachtstijging voor lage inkomens Bonaire

In alle inkomensgroepen was er in 2019 sprake van koopkrachtstijging. Op Bonaire en Sint Eustatius verbeterde de doorsnee koopkracht het meest bij personen in huishoudens in de laagste inkomensgroep, respectievelijk met 7,0 procent en 5,4 procent. Op Sint Eustatius steeg de koopkracht bij personen in huishoudens in de hoogste inkomensgroep met 5,3 procent.

 

Bronnen

Relevante links

Lees meer over

  1. koopkracht
  2. koopkrachtontwikkeling
  3. inkomens
  4. caribisch nederland
  5. Bonaire

Reeksen

  1. Caribisch Nederland