kop

Inflatie Caribisch Nederland stijgt weer

 

In het derde kwartaal van 2021 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 4,3 procent duurder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de inflatie nog 0,3 procent. Op Sint Eustatius stegen de prijzen in het derde kwartaal op jaarbasis met 2,4 procent. In het tweede kwartaal daalden de prijzen nog met 1,2 procent. Op Saba steeg de inflatie van 1,0 procent naar 3,2 procent in het derde kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

 

Inflatie Bonaire 4,3 procent

De toename van de inflatie op Bonaire wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten voor huisvesting en vervoer. De prijzen voor elektriciteit lagen 20 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2020. Benzine was ruim 19 procent duurder dan een jaar eerder.

De subsidie op kinderopvang had een drukkend effect op inflatie. Kinderopvang was 28 procent goedkoper dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2021 stegen de  prijzen op Bonaire met 1,0 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. De gemiddelde prijs voor voeding bleef redelijk stabiel ten opzichte van een kwartaal eerder. De prijzen voor elektriciteit stegen met 8,8 procent. Benzine was 5,7 procent duurder en diesel ruim 11 procent. De prijzen van zelfzorggeneesmiddelen gingen met 6,7 procent omhoog. Kinderopvang was 28 procent goedkoper dan een kwartaal eerder.

Inflatie op Sint Eustatius 2,4 procent

Consumentenprijzen op Sint Eustatius stegen in het derde kwartaal van 2021 met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2021 daalden de prijzen nog met 1,2 procent. De stijging van de inflatie in het derde kwartaal wordt vooral veroorzaakt door de hogere prijzen voor elektriciteit, die met ruim 28 procent zijn gestegen. De subsidie op kinderopvang had een drukkend effect op inflatie. Kinderopvang was ruim 32 procent goedkoper dan een jaar eerder.

In vergelijking met het vorige kwartaal waren consumenten 1,6 procent duurder uit. De prijzen voor elektriciteit stegen met 16,2 procent. Benzine was ruim 3 procent duurder. Vers fruit was 10 procent duurder dan een kwartaal eerder terwijl verse groente ruim 2 procent duurder was. Kinderopvang was ruim 26 procent goedkoper dan een kwartaal eerder.

Inflatie op Saba 3,2 procent

Op Saba waren consumenten in het derde kwartaal van 2021 gemiddeld 3,2 procent duurder uit ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2021 was de inflatie nog 1,0 procent. De stijging van de inflatie wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de prijzen voor elektriciteit van ruim 36 procent.

In vergelijking met het tweede kwartaal waren de consumentenprijzen 1,7 procent hoger. Huisvesting werd 3,2 procent duurder door prijsstijgingen van elektriciteit en bouwmaterialen, benzine was 2,6 procent duurder.

Voorlopige cijfers

De cijfers over het derde kwartaal van 2021 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het vierde kwartaal van 2021. De voorlopige cijfers over het tweede kwartaal voor Bonaire zijn aangepast wegens nagekomen informatie. De prijzen voor woninghuur en kinderopvang zijn aangepast.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl

Bronnen

Lees meer over

  1. consumentenprijzen
  2. consumentenprijsindex
  3. caribisch nederland
  4. energieprijzen