kop

Uitgezonden ambtenaren op taalcursus, motie aangenomen

Nederlandse ambtenaren die voor langere tijd naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba worden uitgezonden moeten het Papiaments en/of Engels beheersen. Dat is de strekking van de motie van de ChristenUnie waarover de Tweede Kamer vandaag stemt. De partij vindt dat alle rijksambtenaren die al dan niet in een publieksfunctie werkzaam zijn, verplicht moeten worden de lokale taal te beheersen. ,,Taalvaardigheid in de lokale taal is een voorwaarde om goed te functioneren in de lokale samenleving”, aldus de ChristenUnie die de regering in de motie ‘verzoekt er zorg voor te dragen dat de lokale ambtenaren en de uitgezonden rijksambtenaren taalvaardigheid in Papiaments en Engels hebben of leren wanneer ze in overheidsdienst op de eilanden werken’.

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toonde zich welwillend: ,,Het is vrijwel zeker dat ambtenaren die daarheen gaan Engels spreken. Dat er ook van hun kant een zekere bereidheid wordt gevraagd om Papiaments te leren, zeker als ze daar voor langere tijd zijn, lijkt me redelijk.” De bewindsman ziet de motie dan ook als een ondersteuning van beleid en voegde er aan toe dat hij die betrekt bij zijn antwoord op Kamervragen over het pleidooi dat op Curaçao en Aruba gestationeerde Nederlandse militairen zich beter moeten inburgeren, onder meer door Papiaments te leren.

 

Bron: Antilliaans Dagblad

 

Motie is aangenomen.

BanBoneiruBek ziet dat de weg vrij komt voor Rijkstraineeship.