Uitgezonden ambtenaren op taalcursus, motie aangenomen