kop

Tweede kamerlid zeer bezorgd over BES

 

Ortega-Martijn: “Inwoners Bonaire voelen zich tweederangs burgers”


Afgelopen dinsdag heeft ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn een bijeenkomst gehad met ongeveer 200 inwoners van Bonaire. Sinds 10 oktober 2010 is Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland en het overzetten van Nederlandse wetgeving levert grote problemen op. Ortega-Martijn: “De burgers van Bonaire voelen zich schandelijk en als tweederangsburgers behandeld. De emoties liepen soms hoog op en terecht want wat hier gebeurt is soms ongehoord.”

De inwoners van Bonaire voelen zich slecht geïnformeerd en weten niet wat er allemaal aan de hand is. Om deze reden heeft de heer Cedric Soliana een bijeenkomst georganiseerd op Bonaire om hoe hij het zegt: ‘om mijn volk te informeren’. De avond werd ingeleid door Cynthia Ortega-Martijn die haar ervaringen en bevindingen met de aanwezigen mocht delen: “De spanning was voelbaar maar ik sprak hun taal en kan mij inleven in hun pijn en zorgen. Dat heeft de spanning er af gehaald, maar er is veel boosheid tegen Nederland. Het lijkt raar, want zij zijn onderdeel van Nederland, maar zo wordt het wel ervaren.”

Verslechtering welvaart
Bij de overgang naar een bijzondere gemeente was beloofd dat het welvaarts- en welzijnniveau zou stijgen, maar het omgekeerde is nu het geval. Ortega-Martijn: “Ik word geconfronteerd met schrijnende gevallen op het gebied van zorg en armoede. Ik maak mij zorgen om de strenge handhaving van de honderden Nederlandse wetten die tegelijk zijn ingevoerd. Om een voorbeeld te noemen. Mensen met een bijstanduitkering waarvan bij toetsing blijkt dat er sprake is van een partnerinkomen worden met terugwerkende kracht gekort tot 10 oktober 2010 en moeten het bedrag binnen enkele maanden terug betalen. Dit terwijl zij pas in november zijn opgeroepen voor een evaluatiegesprek en te praten over de gevolgen van de nieuwe wet. Nu moet de wet inderdaad gehandhaafd worden, maar dan moeten mensen wel in een vroeg stadium op de hoogte zijn gesteld’. 

Slechte zorg
Datzelfde geldt voor de nieuwe zorgwet en zorgverzekering. “Mensen worden geconfronteerd met generieken medicijnen, medicijnen die niet meer vergoed worden, oudere mensen die analfabeet zijn die zonder begeleiding naar het buitenland moeten voor een operatie. Dagvergoedingen, die mensen zelf moeten voorschieten terwijl zij het geld niet hebben. De begrafenisverzekering Onderlinge hulp heeft in de media gezegd dat het aantal doden is gestegen. Mensen zeggen dat dit te maken heeft met de slechte zorg die zij krijgen.”

Kamerlid Ortega-Martijn is geschrokken van de puinhoop die ze heeft aangetroffen: “Waarom is het in de uitvoering niet mogelijk om in schrijnende gevallen een uitzondering te maken, zoals in de zorg? Waarom gelijk handhaven op de ideale situatie? Om meer ruimte te krijgen moet de wet aangepast worden of bij Algemene maatregel van bestuur moet meer ruimte worden geboden. Het maakt mij eigenlijk niet uit hoe, maar het moet wel snel gebeuren.”

Prijsstijgingen
Door de introductie van de dollar en het nieuwe fiscale stelsel zijn ook de prijzen flink gestegen op Bonaire. Mensen hebben minder te besteden door bijvoorbeeld de stijging van de zorgkosten of het feit dat AOW-ers plotseling weer premie moeten gaan betalen. “Ik heb in debatten hierover aangedrongen op prijscontroles en te leren van toen de euro werd ingevoerd. Ook heb ik gevraagd om in de overgangsperiode van vijf jaar rekening te houden met de burgers en clementie te betonen. We zouden rekening houden met cultuur, identiteit en kleinschaligheid. Allemaal toegezegd maar de werkelijkheid laat anders zien.”

De Nederlandse regering weigert een koopkrachtonderzoek te laten doen, mogelijk uit vrees dat het de staatskas meer gaat kosten. “Ik roep de regering op om onmiddellijk te starten met een koopkrachtonderzoek en op basis van de resultaten met terugwerkende kracht de uitkeringen en het minimumloon aan te passen. Mensen hier laten creperen en rond laten komen van iets meer dan 200 dollar per maand kan gewoon echt niet.”

Verantwoordelijkheid
Ortega-Martijn is ook niet te spreken over de manier waarop de Rijksdienst Caribisch Nederland burgers behandelen. “Burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd en voelen zich tweederangsburgers. Ik dring er bij de regering op aan om een minister aan te wijzen die de coördinatie op zich wil nemen en de eindverantwoordelijkheid wil dragen om ervoor te zorgen dat de transitie goed verloopt. Zo niet, vrees ik het ergste. De boel staat echt op springen als het zo doorgaat. Dit is vrees ik nog maar het topje van de ijsberg.”, aldus Ortega-Martijn.

Cynthia Ortega-Martijn bevind zich deze zomer voor een groot aantal werkbezoeken op de Nederlandse Antillen. U kunt haar werkzaamheden volgen via haar wekelijkse fractieblog die u kunt vinden op http://www.christenunie.nl/nl/fractieblog.

Bron: ChristenUnie