kop

Troonrede verwijst naar Bestuur Caribische eilanden

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft gisteren in de Troonrede kort stilgestaan bij de Caribische delen van het Koninkrijk. Daarin heeft hij gesproken over gedeelde waarden binnen het Koninkrijk én over de integriteit van openbaar bestuur.

Volgens het staatshoofd vertegenwoordigen tolerantie, ruimte voor het individu, solidariteit en betrokkenheid ‘een groot maatschappelijk kapitaal’. “Ze zorgen ervoor dat alle inwoners van het Koninkrijk zich in vrijheid kunnen ontplooien, zich beschermd weten en zich thuis kunnen voelen. Deze gekoesterde manier van leven staat ook centraal tijdens de gezamenlijke viering van 200 jaar Koninkrijk. Samen met de Caribische delen van het Koninkrijk blijft Nederland werken aan een goede toekomst”, belooft de regering bij monde van Willem-Alexander.

Wetshandhaving
De koning gaat in zijn toespraak direct verder over de integriteit van het openbaar bestuur. “Waar onder- en bovenwereld vermengd raken, wordt dit aangepakt. Daarvoor komt extra geld beschikbaar.”

Willem-Alexander lijkt daarmee een toespeling te maken op geluiden die in de Tweede Kamer te horen zijn over Sint Maarten en Curaçao. Op de begroting van Koninkrijksrelaties is extra geld gereserveerd voor wetshandhaving (70,3 miljoen euro, dit jaar nog 62,6). Onder meer de Kustwacht (4,1 miljoen euro extra) en de recherchecapaciteit (3,6 miljoen euro extra) profiteren daarvan.

Projecten
De openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen 5,1 miljoen euro ter bevordering van de sociaal-economische structuur en de overheidsfinanciën, de autonome landen van het Koninkrijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten ontvangen 9,5 miljoen euro.

Onder deze kostenpost vallen uitgaven aan projecten die in opdracht van één van de landen worden uitgevoerd, maar ook terugkerende projecten zoals het Koninkrijksconcert en de Koninkrijksconferentie. Voor 2015 tot en met 2017 zet de Nederlandse regering ter waarde van 3 miljoen euro in op het versterken van de positie van kinderrechten in Caribisch Nederland. Er is geen geld vrijgemaakt voor een Kinderombudsman.

Schuldsanering
Bij de staatkundige hervormingen van 2010 is afgesproken dat Nederland de schulden van de eilanden zou saneren. De regering in Den Haag is daar volgend jaar 150 miljoen euro aan kwijt. In de komende twee jaar neemt deze post toe tot 187 en 172 miljoen euro, in 2019 en ’20 betaalt Nederland ongeveer 28 miljoen af.

BES-fonds
De beschikbare middelen van het BES-fonds, waarmee de lokale overheden van Caribisch Nederland hun taken moet uitvoeren, krimpt naar 33,4 miljoen. Dit jaar was dat nog 34 miljoen.

 

Bron: Caribisch Netwerk