kop

Toespraak Gezaghebber dr. Lydia Emerencia,

Toespraak Gezaghebber dr. Lydia Emerencia, ter gelegenheid van het bezoek van Zijne Majesteit Willem Alexander en Hare Majesteit Maxima, 16 NOVEMBER 2013

Zijne Majesteit, Hare Majesteit, leden van de Eilandsraad en het Bestuurscollege, Rijksvertegenwoordiger, geachte aanwezigen: bon tardi i bon bini.

Majesteit: u kent natuurlijk ons eiland sinds lang. Bonaire is niet nieuw voor u. Anderzijds is de Bonaire van vandaag anders dan de Bonaire van vroeger. Gelukkig zijn nog vele zaken hetzelfde: onze gastvrijheid, ons uniek gevoel voor humor, de schoonheid van onze natuur, de helderheid van onze zee en de prachtige melodie van onze dushi Papiamentu. 

En toch heeft ons eiland op maatschappelijk gebied grote transformaties ondergaan: positieve ontwikkelingen, maar ook ontwikkelingen die ons voor complexe uitdagingen plaatsen. Uitdagingen die we eerlijk, met moed en vooral samen moeten confronteren. Majesteit, wij zien een verslechtering van de levenstandaard onder onze bevolking, een toename van armoede, afname van de koopkracht, moeilijkheden in de sociale woningbouw, toenemende criminaliteit, huiselijk geweld, onzekerheid over de politieke toekomst en vervreemding ten opzichte van de eigen samenleving. In positief opzicht kunnen anderzijds genoemd worden de veelbelovende ontwikkeling in het onderwijs, gezondheidzorg, sport, cultuur, en de integrale wijkontwikkeling. Op verschillende gebieden vinden beleidsontwikkeling en tevens beleidsondersteunend onderzoek plaats; toezicht en handhaving worden verscherpt en geprofessionaliseerd; deugdelijkheid van bestuur, integriteit en integrale veiligheid hebben onze aandacht. Er is sterke ketenpartnerschap op justitieel vlak en andere beleidsgebieden. Sociaal dialoog tussen overheid, vakbonden en privé sector heeft vorm en inhoud gekregen. Tezamen vormen deze initiatieven de pijlers van maatschappelijke wederopbouw tot een gezonde en vitale samenleving. De Rijksregering is hierin onze natuurlijke partner. Onze bevolking heeft creativiteit, doorzettingsvermogen, en een groeiend besef dat onze enige kans van slagen ligt in het sluiten van de gelederen en in onderling begrip en solidariteit. Bonaire is in staat om oplossingen voor haar uitdagingen te zoeken en te vinden. Wij zien dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet zien en weten ons verzekerd van uw belangstelling.

Zijne en Hare Majesteit: u bent altijd welkom op ons eiland: wij zullen u met open armen ontvangen. Of zoals wij het in het Papiaments zouden zeggen: ku un brasa kaluroso.