kop

Toerisme Caribisch Nederland deels hersteld in 2021

 

Het toerisme in Caribisch Nederland liet in 2021 herstel zien. Dat was zichtbaar in het aantal bezoekers dat per vliegtuig naar Saba en Sint Eustatius kwam. Het aantal bezoekers naar Bonaire oversteeg met 44 duizend in het vierde kwartaal zelfs dat van hetzelfde kwartaal van 2019. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

In het vierde kwartaal van 2021 kwamen er 44 duizend bezoekers per vliegtuig naar Bonaire, 10 procent meer dan in de vergelijkbare periode van 2019. In het derde kwartaal van vorig jaar lag het aantal bezoekers weer op het oude niveau van voor de coronacrisis.

In heel 2021 reisden 111 duizend bezoekers per vliegtuig naar Bonaire, 70 procent van het aantal bezoekers dat in 2019 per vliegtuig naar het eiland kwam.

Aandeel bezoekers Europees Nederland op Bonaire verder gestegen

Het aandeel bezoekers uit Europees Nederland dat naar Bonaire kwam is gestegen van 35 procent in 2019 naar 55 procent in 2021. Het aandeel bezoekers uit Aruba, Curaçao en St. Maarten is gedaald van 22 procent in 2019 naar 15 procent in 2021. Ook het aandeel Amerikaanse bezoekers is gedaald, van 25 procent in 2019 naar 16 procent in 2021.

Cruisepassagierbezoek Bonaire trekt aan

Naast het inkomend toerisme per vliegtuig zijn er ook bezoekers die per cruiseschip komen. Nadat de coronamaatregelen voor Bonaire half maart 2020 ingingen stopte het cruiseverkeer. Pas vanaf september 2021 deden er weer cruiseschepen de haven van Bonaire aan. Waar in november en december 2019 achtereenvolgens zo’n 52 duizend en 68 duizend passagiers via cruiseschepen naar het eiland kwamen, waren dit in dezelfde maanden van 2021 slechts zo’n 18 en 35 duizend passagiers.

Herstel inkomend toerisme per vliegtuig op Saba zet door

In het vierde kwartaal van 2021 kwamen er zo’n 1 400 bezoekers per vliegtuig naar Saba. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Hoewel de stijgende lijn dus in het vierde kwartaal zich doorzette, was het aantal bezoekers nog altijd maar 61 procent van dezelfde periode in 2019 (2 200 bezoekers).

In totaal kwamen er in 2021 zo’n 4 duizend bezoekers naar Saba. Dat is meer dan in 2020 toen er slechts 2 700 bezoekers kwamen, maar nog altijd 56 procent minder dan voor de coronacrisis.

Weer meer bezoekers naar Sint Eustatius

In het vierde kwartaal van 2021 kwamen er een kleine 1 200 bezoekers per vliegtuig naar Sint Eustatius. Dat is maar 45 procent van het aantal dat in dezelfde periode van 2019 het eiland bezocht.

Voor Sint Eustatius geldt, net als voor Saba, dat het aantal inkomende toeristen per vliegtuig nog altijd stijgt, maar nog niet op het niveau zit van voor de coronacrisis zit. In totaal kwamen er vorig jaar 3 600 bezoekers naar Sint Eustatius, terwijl dit er in 2019 bijna 11 duizend waren. Het aantal bezoekers in 2021 is net iets meer dan een jaar eerder, toen er 3 200 bezoekers kwamen, waarvan ongeveer twee derde in het eerste kwartaal.

Bronnen