kop

Prijsvergelijking Caribisch Nederland

Prijsvergelijking Caribisch Nederland is een afspiegeling van drie unieke eilanden

 

“Je kunt het land pas besturen als je de cijfers kent”, zo luidt een slogan van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit geldt ook voor Caribisch Nederland, bestaande uit de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba.

10-10-10 Caribisch Nederland

Vanaf 10 oktober 2010 neemt Nederland een deel van de bestuurlijke verantwoordelijkheid over en is het CBS verantwoordelijk voor het statistische programma van deze eilanden. Bonaire, Saba en St. Eustatius zijn uniek en verschillen sterk op diverse terreinen. Vanaf volgend jaar zal dit tot uitdrukking komen in onder meer de bevolkingstatistieken en de consumentenprijsindexcijfers die het CBS voor de afzonderlijke eilanden gaat publiceren.

Saba het duurste eiland

De eerste statistiek die het CBS nu, mede in het licht van World Statistics Day, over Caribisch Nederland publiceert, is een statistiek van consumentenprijzen op Saba en St. Eustatius ten opzichte van Bonaire. De gemiddelde prijs van dagelijkse boodschappen en overige uitgaven door huishoudens is op Saba 8 procent hoger dan op Bonaire. Op St. Eustatius is dit 2 procent hoger dan op Bonaire.

De bestedingscategorieën die het meest bijdragen aan het prijsverschil tussen Saba en Bonaire zijn ‘Onderhoud en reparatie woning, water en energie’, en ‘Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken’. Opvallend is ook het prijsverschil van ‘Alcoholische dranken en tabak’. In tegenstelling tot op Bonaire wordt op Saba en St. Eustatius geen accijns geheven op deze goederen.

Relatieve prijsniveaus op Saba en St. Eustatius ten opzichte van Bonaire

 

Achtergrond en samenstelling van de statistiek

De statistiek van relatieve consumentenprijsniveaus is tot stand gekomen met een mandaat van CBS Nederlandse Antillen en met medewerking van het kantoor op Bonaire, dat sinds 10 oktober 2010 deel uitmaakt van het CBS. Aanleiding voor het onderzoek naar relatieve prijsniveaus binnen Caribisch Nederland is de afspraak die de minister van SZW in november 2009 gemaakt heeft met St. Eustatius en Saba, om op basis van een dergelijk onderzoek een toeslag in te voeren die recht doet aan de prijsverschillen tussen Bonaire, Saba en St. Eustatius.

Voor de samenstelling van deze statistiek is voor Bonaire, Saba en St. Eustatius een vergelijkbaar consumptiepakket vastgesteld en zijn over de periode mei tot en met september 2010 ruim 4 250 prijzen met elkaar vergeleken. Hiervoor zijn op de eilanden onder meer supermarkten, bakkers, benzinepompen, kappers, horeca en de notaris bezocht. Deels is de informatie voor Saba en St. Eustatius ook afkomstig van nutsbedrijven en telecombedrijven op St. Maarten. De methodiek die gebruikt is voor het vaststellen van de prijsniveaus, is dezelfde als voor het Europese koopkrachtpariteiten programma gebruikt wordt. Dit is een programma waarin met medewerking van het CBS de prijzen van dertig Europese landen vergeleken worden.

Arthur Giesberts, Peter Hein van Mulligen en Gert-Jan van Steeg

 

Tabel. Relatieve prijsniveaus op Saba en St. Eustatius ten opzichte van Bonaire

 

Consumptieve bestedingen

Saba

St. Eustatius

 

 

 

 

 

 

%

%

 

 

 

 

01

Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken

109

98

02

Alcoholhoudende dranken en tabak

71

57

03

Kleding en schoeisel

101

84

04

Onderhoud en reparatie woning, water en energie

145

154

05

Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks woningonderhoud

95

97

06

Gezondheid

96

80

07

Vervoer

108

106

08

Communicatie

99

93

09

Recreatie en cultuur

102

106

10

Onderwijs

100

100

11

Horeca

113

99

12

Diverse goederen en diensten

103

93

 

 

 

 

 

Totaal

108

102

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

Tabel: relatieve prijsniveaus binnen Caribisch Nederland

Korte onderzoeksbeschrijving

Nederlands prijspeil gemiddeld in EU


Van bovenstaande tekst is ook een versie in het Papiamento beschikbaar.