kop

opleidingscoordinator/trainer - jeugd/welzijn en onderwijs/overheid

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
2008 - heden: Almata Jeugdzorg Plus instelling Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Opleidingscoördinator en Methodiektrainer De opleidingscoördinator coördineert de opleidingsactiviteiten t.b.v. de (senior) groepsleiders en beheert de gegevens dienaangaande. Voorts treedt hij op als (methodiek)trainer en als supervisor ten behoeve van de (senior+) groepsleiders. Hij organiseert intervisiebijeenkomsten voor (senior+) groepsleiders en draagt mede bij aan het inrichtingsbeleid en geeft er uitvoering aan. Coördineert opleidingsbehoefte van het personeel en treed op als supervisor bij MBO/HBO opleidingen. Maakt opleidingsbeleid/stagebeleid en opleidingsplannen voor alle afdelingen. 1998-2008 Den Engh Jeugdzorg instelling Ministerie van Justitie Groepsopvoerder – teamleider - afdelingshoofd De teamleider is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken op een team. verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling, behandeling en verzorging van een groep jongeren. Zichtbare en concrete aansturing op personele inzet en kwalitatieve uitvoering van het leefgroepklimaat, waarbinnen jongeren met ernstige gedragsproblemen methodisch worden behandeld. Het afdelingshoofd geeft uitvoering aan de bedrijfsvoering, aan het begeleidingsproces en aan het pedagogisch beleid van minimaal twee teams op de locatie. Het afdelingshoofd geeft leiding aan twee teams bestaande uit senior en medior groepsleiders. Daarnaast levert het afdelingshoofd een bijdrage aan het inrichtingsbeleid. 1991-1998 Korps Mariniers Ministerie van Defensie Marinier Operationele eenheden uitzendingen: Curacao, Sint Maarten, Noorwegen, Engeland, Cambodja
Datum van beschikbaarheid: 
1 juni 2012