kop

OCAN: Geen AOW-opbouw BES-bursalen?

Onlangs verscheen het bericht in NTR Caribisch Netwerk dat bursalen van de BES-eilanden geen ouderdomspensioen AOW opbouwen als zij alleen naar Nederland komen om te studeren (http://caribischnetwerk.ntr.nl/2013/08/10/bes-bursalen-enorm-benadeeld-in-pensioenopbouw/). Deze studenten worden bovendien voor elk uitgeschreven jaar 2% gekort op hun AOV, de ‘Antilliaanse’ AOW. En een BES-bursaal moet zich uitschrijven om zich te kunnen inschrijven in Nederland..

SVB: ingezetenschap grondgebied binnen Europa

Volgens de SVB is er een ‘beperking’ in de Nederlandse wet: bij alle volksverzekeringen speelt binnen de Nederlandse wetgeving ingezetenenschap een rol (al sinds 1957), dat wil zeggen voor de AOW, Algemene Nabestaandenwet (Anw) en Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Met Nederland wordt op grond van jurisprudentie bedoeld: het grondgebied binnen Europa. rechtsbescherming en de sociale zekerheid voor de ingezetenen van de BES-eilanden als openbare lichamen van Nederland is op lokaal niveau (in het Caribisch gebied)  ingericht.

Bijbaantje biedt vooralsnog uitkomst; politiek moet snel met oplossing komen

 

Als studenten (BES-bursalen en buitenlandse studenten) tot 30 jaar alléén naar Nederland komen om te studeren, dan bouwen zij geen AOW-rechten op. Volgens de Bonairiaanse consumentenbond UNKOBON is hier sprake van discriminatie. OCAN heeft contact opgenomen met UNKOBON. Bedoeling is dat de minister van SZW en/of de Tweede Kamer zo snel mogelijk dit probleem oplost. In de tussentijd is het belangrijk dat de BES-bursalen een bijbaantje nemen, al is het voor enkele uren in de week: vanaf die datum zijn zij geregistreerd en kunnen zij later aanspraak maken op AOW.

Bron OCAN nieuwsbrief