kop

Nog te weinig Statistieken over Bonaire

BanBoneiruBek ontvangt met regelmaat vragen over data van bepaalde doelgroepen op Bonaire. Echter er is soms nog weinig bekend over deze doelgroep. In de afgelopen jaren heeft de overheid weinig steun gegeven om stagiaires dit werk te laten doen.

Vandaar dat BanBoneiruBek de komende maanden meer aandacht wil vragen voor stageplaatsen op Bonaire voor HBO en WO studenten. Met als doel om meer documentatie over het eiland te verzamelen, zodat met meer documentatie een beter beleid gemaakt kan worden.

Wie wil dat niet? Iedereen toch. 

Aan de werkgevers wordt gevraagd hun stageplaatsen en studieprojecten op te geven. De studenten kunnen daarna contact opnemen met deze werkgevers op Bonaire. Let wel gebruik de stagiaires om meer te documenteren en vraag niet of hij/zij een arbeidsplaats in neemt.

Om een goede referentie te hebben kan je kijken wat er in Nederland al gedocumenteerd is.

Download hier Statistisch Jaarboek 2011 van het CBS.

Hierin kan je lezen dat er

  • 20% allochtonen in Nederland wonen
  • op 1 januari 2011 141.000 antillianen (voormalige Ned. Antillen en Aruba) in Nederland wonen
  • een prognose is voor 2060: 296.000 antillianen
  • en zo verder