kop

Giften aan BanBoneiruBek zijn aftrekbaar

 

 Schenken aan BanBoneiruBek is vanaf 3 augustus 2011 aftrekbaar van de belasting

 

Aangezien BanBoneiruBek door de Belastingdienst aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling zijn uw giften aan BanBoneiruBek aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Voor de BES-eilanden geldt de volgende giftenregeling:

(artikel 16.1.f Wet Inkomstenbelasting BES)

Persoonlijke lasten zijn:

(onder andere)

giften aan op de BES eilanden gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen, mits deze giften met schriftelijke bewijsstukken worden aangetoond, indien en voor zover zij in totaal een ten honderd van het inkomen en tevens $ 56 te boven gaan, met dien verstande dat het in mindering te brengen bedrag ten hoogste drie ten honderd van het inkomen beloopt.

 

Met andere woorden:

Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar indien zij minimaal 1% van het inkomen bedragen (en tevens minimaal $ 56 bedragen),

tot maximaal 3% van het inkomen.

Met inkomen wordt bedoeld het inkomen vóór aftrek van persoonlijke verminderingen, persoonlijke lasten en buitengewone lasten.

De giften moeten met schriftelijke bewijsstukken worden aangetoond.

Bron: BelastingdienstCN