kop

Nieuwe AOW bedragen per 1 juli 2011

 

AOW en AOW-bedragen

De AOW is de pensioenuitkering van de staat. Het is het basisinkomen voor 65-plus. U heeft er recht op als u 65 bent en vanaf uw 15e in Nederland heeft gewoond. Of u gewerkt heeft of niet speelt geen rol. Woont u tussen uw 15e en 65e vijftig jaar in Nederland, dan krijgt u de volledige AOW. Voor elk jaar dat u in het buitenland woont, wordt de AOW gekort met 2 procent. Deze korting wordt het AOW-gat genoemd. U kunt het AOW-gat vrijwillig bijverzekeren of privé repareren, bijvoorbeeld door geld opzij te zetten op een geblokkeerde pensioenrekening bij een bank of verzekeraar. 

Het ziet ernaar uit dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66, en in 2025 naar 67 jaar gaat.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht spaar je niet zelf voor de AOW. Het is dus anders dan het pensioen van de werkgever. In een loondienstverband zet je wel elke maand een bedrag voor je pensioen opzij. 

AOW is basispensioen

De AOW vormt voor het merendeel van de Nederlanders de basis van de oudedag.De meeste werkenden bouwen daarnaast via hun werkgever ook nog extra pensioen op. 
Wat is nou een goed pensioen? Gemiddeld genomen is een goed pensioen 70 procent van het laatstverdiende salaris. Dat is dan AOW plus het werkgeverspensioen.

Hoeveel AOW u ontvangt is onder meer afhankelijk van uw burgerlijke staat. DeSociale Verzekeringsbank, de organisatie die de AOW uitkeert, maakt onderscheid tussen alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden. Vijfenzestigplussers met een partner jonger dan 65 hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een AOW-toeslag.

Hieronder de AOW-bedragen vanaf 1 juli 2011

Alleenstaande

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto*

€ 1074,83

€ 1074,83

Loonheffing

€ 0

€ 161,66

Bijdrage Zvw

€ 83,29

€ 83,29

Netto

€ 991,54

€ 829,88

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen van € 33,09. In mei wordt de vakantie-uitkering uitbetaald ter hoogte van bruto € 56,98 per maand.

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (beiden 65+) 
Bedrag per maand per persoon

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto*

€ 748,55

€ 748,55

Loonheffing

€ 0

€ 112,75

Bijdrage Zvw

€ 58,01

€ 58,01

Netto

€ 690,54

€ 577,79

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen van € 33,09. In mei wordt de vakantie-uitkering uitbetaald ter hoogte van bruto € 40,70 per maand.

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, volledige toeslag)

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto per stel*

€ 1464,01

€ 1464,01

Loonheffing

€ 83,41

€ 220,83

Bijdrage Zvw

€ 113,46

€ 113,46

Netto

€ 1267,14

€ 1129,72

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen van € 33,09. In mei wordt de vakantie-uitkering uitbetaald ter hoogte van bruto € 81,40 per maand. 

Alleenstaande ouder

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto*

€ 1354,49

€ 1354,49

Loonheffing

€ 31,33

€ 203,83

Bijdrage Zvw

€ 104,97

€ 104,97

Netto

€ 1218,19

€ 1045,69

* Het bruto bedrag is inclusief de Koppkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen van € 33,09. In mei wordt de vakantie-uitkering uitbetaald ter hoogte van bruto € 73,26 per maand.

 

Toelichting

Loonheffing: in de tabellen staan bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.

Bijdrage Zvw: deze bedraagt 7,75% van het bruto AOW-pensioen.

AOW-toeslag voor de jongere partner
Ontvangt u AOW en heeft u een partner die nog geen 65 is? Dan krijgt u een extra bedrag bovenop uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet de AOW- toeslag. U krijgt deze toeslag tot uw partner 65 wordt. Hij/zij krijgt vanaf dat moment immers zelf AOW. De hoogte van de toeslag hangt af van het aantal jaren dat uw partner verzekerd is geweest en van zijn of haar inkomen.

Korting op de toeslag
Heeft uw partner in het buitenland gewoond of gewerkt? Dan gaat er voor elk jaar 2 procent van de AOW-toeslag af.

Werkende partner
Uw partner heeft een salaris, of winst uit een eigen bedrijf. Deze inkomsten trekt de SVB gedeeltelijk af van de toeslag. De berekening is als volgt:

De eerste € 213,66 van het brutomaandsalaris telt niet mee.
Het salaris daarboven trekt de SVB voor tweederde van uw toeslag af.
Verdient uw partner bruto meer dan € 1279,43 per maand, dan krijgt u geen toeslag meer.

Uw partner krijgt een uitkering of pensioen
Uw partner heeft een vervroegd pensioen of een uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze inkomsten trekt de SVB volledig van de toeslag af. Ontvangt uw partner bruto meer dan € 710,51 per maand, dan krijgt u geen toeslag meer.

Gevolg pensioenakkoord: AOW-toeslag gekort
Vanaf 1 augustus 2011 mag de SVB de AOW-toeslag voor de jongere partner met maximaal 10 procent korten. Deze maatregel treft 65-plussers die een gezamenlijk bruto maandinkomen hebben vanaf € 2511,03. 

Toeslag vervalt in 2015
In 2015 wordt de toeslag helemaal afgeschaft.

Wordt u 65 vóór 1 januari 2015? Dan ontvangt u een toeslag tot uw partner 65 wordt, ook al is dat na 1 januari 2015.
Wordt u 65 op of na 1 januari 2015? Dan krijgt u geen toeslag meer voor uw jongere partner.

Normaal gesproken worden de AOW-bedragen ieder half jaar geïndexeerd.