kop

Meer Bonaireanen terug

 

18 duizend Caribische Nederlanders

Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Saba en St. Eustatius staatkundig onderdeel van Nederland. Daardoor telt Nederland per die datum 18 duizend inwoners meer.

Het nieuwe Nederlandse gebied heeft de naam CaribischNederland gekregen.

Jonge bevolking

De gemiddelde leeftijd van de nieuwe inwoners van Nederland Nederland is 35,7 jaar. Dat is 4,4 jaar jonger dan gemiddeld in Nederland. Vooral het relatieve aantal ouderen verschilt nogal: minder dan 9 procent van de bevolking in Caribisch Nederland is 65 jaar of ouder, tegen meer dan 17 procent in Europees Nederland. Het verschil kan deels worden toegeschreven aan een iets hoger kindertal in Caribisch Nederland en een fors lagere levensverwachting van mannen in Caribisch Nederland.

Aandeel van leeftijdscategorieën in de bevolking van Caribisch Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

Weinigen rond 20 jaar

De bevolking van Bonaire en St. Eustatius telt relatief weinig jongvolwassenen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door jongeren die voor studie of werk zijn verhuisd. Saba telt juist relatief veel begintwintigers. Dit hangt samen met de aanwezigheid van de Saba University Medical School, die veel buitenlandse studenten trekt.

Jongvolwassenen naar leeftijd, 1 januari 2010


 

 

 

 

Omvangrijke migratiestromen

De afgelopen vijf jaar zijn er meer personen op Bonaire komen wonen dan er zijn vertrokken. Voor de andere eilanden waren emi- en immigratie vrijwel in balans. Ongeveer 40 procent van het migratieverkeer met Bonaire was op Nederland gericht. Vanuit Saba en St. Eustatius zijn de Verenigde Staten en Canada de belangrijkste bestemmingslanden. Veel emigranten zijn 18 tot 23 jaar oud,  de piek bij de immigranten ligt rond de 30 jaar. Dit doet vermoeden dat ten minste een deel van de emigranten na verloop van tijd weer terugkeert naar hun herkomsteiland.

Migratie van en naar Caribisch Nederland naar leeftijd