kop

Beroepsbevolking op Bonaire in 2010

Onderstaande analyse is gemaakt op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek met als toevoeging enkele gegevens van BanBoneiruBek

Beroepsbevolking.

De beroepsbevolking zijn alle ingezetenen op Bonaire van 15 jaar of ouder.

Totaal woonden er in 2010 ongeveer 15.500 (15.528 *) inwoners op Bonaire, waarvan 10.716 van 15 jaar en ouder. Van de totale bevolking van 10.716 zijn er 7643 als beroepsbevolking genoteerd, waarvan er 7137 (66%) werkenden en 506 werkzoekenden (5%). Dus er zijn op het eiland Bonaire 3.073 (29%) niet-actieve inwoners (oa. renteniers, gepensioneerden)

 

Leeftijdscategorie

Als we naar de leeftijdscategorie gaan kijken dan is het plaatje als volgt: Van de totale bevolking van 15 jaar of ouder 10.716 zijn er 1675 (16%) tussen 15 en 25 jaar, 3893 (36%) tussen 25 en 45 jaar, 3851 (36%) tussen 45 en 65 jaar en 1297 (12%) van 65 jaar of ouder.

 

(ei)Land van herkomst

Van de ingezetenen van 15 jaar en ouder 10.716 zijn er 4.809 mensen geboren op Bonaire en 2.225 op de andere Caribische eilanden, dat zijn in totaal 7.034 Caribische Nederlanders en is daarmee met 65,6% het grootste deel van de bevolking. (redactie BBB: in 2003 lag dat rond 75%) De Niet-Nederlanders zijn met 2.803 (26%) het op 1 na grootste deel. De Europese Nederlanders zijn met 878 de kleinste groep.

 

Werkzoekenden

Er zijn 506 werkzoekenden op Bonaire en de werkende bevolking bestond uit 7.137 manen en vrouwen. In dezelfde periode in 2010 waren er door BanBoneiruBek 251 gepubliceerde vacatures geteld. Het werkenloosheid percentage in 2010 is 6,6%. Bij de mannen op 6,5% en bij de vrouwen op 6,7%.

 

In bovenstaand overzicht wordt gesproken over zowel mannen als vrouwen. Procentueel is in het algemeen de verhouding tussen mannen en vrouwen 50-50. Maar als we naar de absolute cijfers gaan kijken dan zijn er meer mannen dan vrouwen (178), vooral in de leeftijd van 25-45 jaar (207). Als we naar de ingezetenen die geboren zijn op Bonaire, dan ligt anders. Er zijn 302 meer Bonaireaanse vrouwen dan Bonaireaanse mannen op het eiland. Dat is ook bij de gepensioneerden zo, er zijn meer vrouwen van 65 jaar of ouder dan mannen (89)

 

Download hier de data van het CBS 

 (*) per 1-1-2010 volgens Bznr. 106/2010/073

Bron CBS-BBB-Bz