kop

Koraalkweek Bonaire beschermt de kust

              

De gevolgen van klimaatverandering zijn sinds enkele jaren al goed merkbaar op Bonaire. Het eiland ligt voor een groot deel bijna op gelijke hoogte met de zeespiegel die door klimaatverandering verder zal stijgen (Fig. 1). Naast deze stijging neemt de frequentie van stormen toe waardoor overstromingen steeds vaker zullen voorkomen De lager gelegen delen van het eiland hebben tegenwoordig al regelmatig last van overstromingen tijdens stormen. Het ondiepe koraalrif van Bonaire vormt normaal een natuurlijke bescherming tegen zeespiegelstijging. De koralen verhogen de ruwheid van de bodem en dempen daarmee de golven. Ook produceert een gezond rif veel zand waardoor de bodem meestijgt met de stijging van de zeespiegel. De gevolgen zijn minder erosie en overstromingen. Door de achteruitgang van het koraal is deze functie van het koraalrif vrijwel geheel verdwenen. Wageningen Marine Research heeft onderzocht of de bescherming door het koraalrif is afgenomen en in hoeverre deze weer verbeterd kan worden door het aanplanten van koralen.

Meer info klik hier

Authores:

Meesters, H.W.G.Bakker, D.M. deViride, Francesca