kop

Klimaatakkoord ook voor Caribibisch Nederland?

30 september 2016 – Zojuist hebben de Europese milieuministers ingestemd met het ratificeren van het Klimaatakkoord van Parijs.

Uit Nu.nl
‘(…) De 28 EU-ministers van Milieu hebben vrijdag ingestemd met een versnelde ratificering van het klimaatakkoord dat vorig jaar in Parijs werd gesloten. Dat hebben de ministers besloten bij een extra bijeenkomst in Brussel. Het besluit zorgt ervoor dat het akkoord waarschijnlijk binnenkort in werking zal treden. Het benodigde aantal van 55 landen die verantwoordelijk zijn voor minstens 55 procent van de wereldwijde C02-uitstoot is met dit besluit behaald. Komende week zal het Europees Parlement zich over het besluit buigen, zonder dat alle lidstaten hun nationale ratificeringsproces hebben afgerond. Als het parlement met het besluit instemt, dan kan de Europese Raad het besluit definitief indienen. (…)’

Uit een persbericht van GroenLinks Europa
‘(…) Het is de Europese Unie dan toch gelukt om op het tijd het klimaatakkoord van Parijs te ratificeren. De Europese milieuministers gaven zojuist hun goedkeuring, de stemming volgende week in het Europarlement is een formaliteit. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is blij met het resultaat: “Als de druk hoog is, dan lukt het de Europese ministers eindelijk om tot een besluit te komen, met als gevolg dat de EU op de komende klimaattop in Marrakesh gewoon aan de onderhandelingstafel zit.”

“Als de EU niet op tijd zou ratificeren”, legt Eickhout uit, “dan was de kans aanwezig geweest dat op de komende klimaattop het klimaatakkoord van Parijs zou zijn ingegaan zónder Europese Unie. Dan hadden we internationaal een modderfiguur geslagen.”

Eickhout merkt op dat het nu ook tijd is om in lijn met de klimaatafspraken van Parijs daadwerkelijke actie te ondernemen. “Die eerste kans doet zich volgende week voor, als landen proberen internationale afspraken te maken over het terugdringen van de uitstoot in de luchtvaarssector.”

Om het klimaatverdrag in werking te laten treden moet het geratificeerd zijn door 55 landen die gezamenlijk minstens 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen  vertegenwoordigen. Het is om meerdere redenen belangrijk om dit voor de aanstaande klimaattop in Marrakesh te laten gebeuren. De deadline om dat te bewerkstelligen is 7 oktober. Het aantal landen is al gehaald, maar er is nog een gat van 7,5 procent aan broeikasgasuitstoot. Pas als er op EU-niveau geratificeerd is, tellen de ratificaties van individuele lidstaten mee richting de drempel van 55 procent. De meeste EU-lidstaten, inclusief Nederland, ratificeerden nog niet. India heeft aangegeven op 2 oktober te ratificeren. De uitstoot van India en de lidstaten die wel geratificeerd hebben, zijn samen hoog genoeg om de drempel te overschrijden.

Ratificatie van het klimaatakkoord is een belangrijk signaal, maar het klimaat heeft enkel baat bij effectieve maatregelen. Tot en met vrijdag 7 oktober vergadert de VN-luchtvaartorganisatie ICAO over het indammen van de uitstoot van internationaal vliegverkeer. Wat nu op tafel ligt is onacceptabel laag in ambitie.

Eickhout: “Met zulk beleid komen we niet eens in de buurt van het naleven van de afspraken in het klimaatakkoord. Ik roep de verantwoordelijke Europese ministers, waaronder staatssecretaris Sharon Dijksma, op niet zomaar met alles genoegen te nemen. Dat lijkt helaas wel de ‘onderhandelingsstrategie’ van de EU te zijn.” (…)’

De vraag "Geldt het Klimaatakkoord ook voor Caribisch Nederland?" hebben wij op 5 oktober aan de Rijksdienst Caribisch Nederland voorgelegd. Antwoord zullen wij publiceren.

Bronnen
Nu.nl, 30 september 2016: EU stemt in met ratificatie van klimaatakkoord Parijs
GroenLinks Europa, 30 september 2016: Europese ratificatie van klimaatakkoord: Alle seinen staan op groen
Speaking points by Climate Action and Energy Commissioner Miguel Arias Cañete on the ratification of the Paris agreement
Zie ook
FluxEnergie, 28 september 2016: Vrijdag ratificeert de EU mogelijk het Klimaatakkoord – nog vóór de lidstaten