kop

kinderbijslag ook voor BES-eilanden

 

Ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba moet er een regeling komen zoals de kinderbijslag in Nederland. De eilanden zijn daar immers onderdeel van. ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn vindt dat'er een einde moet komen aan deze onrechtvaardige rechtsongelijkheid'.

Ortega-Martijn: "Doel van de kinderbijslag is het verstrekken van een financiële tegemoetkoming aan ouders in de kosten van hun kinderen. Ik hoor dat er kinderen zijn die het momenteel erg zwaar hebben met de toenemende armoede op de BES-eilanden door de hoge inflatie.”

De koopkracht op de BES-eilanden is door de invoering van de dollar en het nieuwe fiscaal stelsel fors achteruitgegaan. Ortega-Martijn: "Mensen hebben simpelweg niet genoeg om de opvoeding van hun kinderen te betalen. De kinderen mogen hier niet de dupe van worden. Je kunt dit probleem niet afwimpelen door te zeggen dat mensen moeten gaan werken, terwijl het werk er niet voor iedereen is. Daarnaast gaat het hierbij om rechtsgelijkheid voor inwoners van één land.”

Initiatiefwet
De ChristenUnie stelt ter discussie of de BES-eilanden, na hun integratie in het land Nederland, wel een gelijkwaardige toegang hebben tot voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid. De ChristenUnie wil dat de minister alsnog toezegt om een kinderbijslagregeling voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba in te voeren, anders zal de ChristenUnie samen met GroenLinks hiervoor zelf een initiatiefwet gaan indienen.