kop

Kajsa Ollongren de nieuwe minister van BZK

 

Naar alle waarschijnlijkheid wordt op donderdag 26 oktober het nieuwe kabinet-Rutte III gepresenteerd. In aanloop daar naartoe lekten, bevestigd en onbevestigd, al behoorlijk wat namen van toekomstige bewindslieden uit.

Op het laatst kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht omdat beoogde bewindspersonen niet willen of kunnen. Ook moeten de kandidaten ongeschonden uit de screening van de veiligheidsdienst komen.

Het staat al vast dat er zestien ministers en acht staatssecretarissen komen, waarschijnlijk verdeeld over twaalf ministeries.

Van de ministers zullen er zes worden voorgedragen door de VVD, vier door het CDA, vier door D66 en twee door de ChristenUnie. Voor de staatssecretarissen zijn de aantallen respectievelijke drie, twee, twee en één.

Een overzicht:

Financiën
Wopke Hoekstra (CDA, minister)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees (D66, minister)
Tamara van Ark (VVD, staatssecretaris)

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes (VVD, minister)

Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio
Carola Schouten (ChristenUnie, vicepremier en minister)

Veiligheid en Justitie
Sander Dekker (VVD, minister van Veiligheid)
Ferdinand Grapperhaus (CDA, minister van Justitie)
Mark Harbers (VVD, staatssecretaris voor Immigratie)

Defensie
Ank Bijleveld (CDA, minister)
Barbara Visser (VVD, staatssecretaris)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Arie Slob (ChristenUnie, minister)
Ingrid van Engelshoven (D66, minister)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Hugo de Jonge (CDA, vicepremier en minister voor Ouderenzorg)
Bruno Bruins (VVD, minister)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren (D66, vicepremier en minister)
Raymond Knops (CDA, staatssecretaris)

Buitenlandse Zaken
Halbe Zijlstra (VVD, minister)

Infrastructuur en Milieu
Cora van Nieuwenhuizen (VVD, minister)

Ontwikkelingssamenwerking
Tom de Bruijn (D66, minister)